Prvá cena pre ľudový orchester, tretia pre folklórny súbor Detská divadelná sekcia Divadelná sekcia Zmiešaný zbor SKC P. J. Šafárika Ženská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Chlapčenská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Dievčenská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Orchester Detský folklórny súbor Šafáriček Folklórny súbor Šafárik
Prvá cena pre ľudový orchester, tretia pre folklórny súbor O výkone šafárikovcov na tohtoročnom FF Tancuj, tancuj… môžete si prečítať v nasledovnom texte.
Detská divadelná sekcia Po tom, čo kolegyňa Svetluša Hlaváčová v druhej polovici deväťdesiatych rokov odišla z osvety novinárčiť, nastalo akoby vákuum v práci s novosadskými deťmi, milovníkmi divadelného umenia, ktoré navštevujú hodiny pestovania slovenského jazyka. Chopil som sa tejto práce podjeseň v roku 1998 a v dohovore s vtedajším vedením spolku začal som nacvičovať Tušiakovho Maximiliána v meste podľa vlastnej dramatizácie poviedky tohto nášho známeho, i detského spisovateľa a básnika…
Divadelná sekcia Nie, nie je chyba. Zámerne som to tak napísal, parafrázoval som známy výrok, podľa ktorého divadlo sú dosky, čo život znamenajú. Pre nás, ochotníkov, pravdaže, neznamenajú život ale akurát to, čo sa v titulku píše. A možno je práve to, priateľstvo – život, pretože človeka určuje, dáva mu pocit, že niekam patrí, že nie je sám, že vždy je niekto, kto mu podá nápomocnú ruku…
Zmiešaný zbor SKC P. J. Šafárika Mužská spevácka skupina začala pôsobiť začiatkom 90. rokov minulého storočia. Vedúcou skupiny bola Ľudmila Berediova-Stupavská, ktorú neskoršie vystriedal Juraj Ferík a potom aj Anna Crveniová. V posledných rokoch táto skupina nefunguje samostatne. Vystupuje iba spolu so ženskou speváckou skupinou ako zmiešaný zbor SKC P. J. Šafárika pod vedením Janka Zorjana. Na repertoári má pesničky upravené pre zborový a dialógový spev…
Ženská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Ženská spevácka skupina začala pôsobiť presne pred 11-timi rokmi. Jej založením sa naplnila dávna túžba dvoch členiek spolku: Juliany Brtkovej a Vlasty Detkovej môcť si v Šafáriku i pekne zaspievať. Na ich dobre premyslený a konkrétny návrh Julkin manžel, Ján Brtka, reagoval sľubom, že do spolku privedie výborného dirigenta. Ale i budúce členky speváckej skupiny museli niečo sľúbiť: že vo svojom predsavzatí zotrvajú. Hneď nato pozvali známe a kamarátky a činnosť ženskej speváckej skupiny sa rozbehla. Najprv ich bola len hŕstka, ale dosť na to, aby pesničky mohli spracúvať dvojhlasne. V jeseni roku 1997 skupinu tvorili: Anna Feldyová, Juliana Brtková, Vlasta Detková, Jarmila Krížová, Anna Boldocká, Zuzana Imbronovićová, Mila Horníková a Zuzana Šiarová…
Chlapčenská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Speváci ľudových piesní vystupovali na každom hosťovaní SKC P. J. Šafárika s cieľom program obohatiť piesňami, ktoré sa pomaly začali zabúdať a ktoré čoraz zriedkavejšie možno počuť. Zo zoznamov, ktoré sa robili pre koncerty od roku 2000 vidno, že viac spievali starší speváci alebo speváčky, pokým mladší vystupovali iba ako tanečníci, a len neskôr sa postupne začali zapojovať do programov ako speváci ľudových piesní…
Dievčenská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Speváci ľudových piesní vystupovali na každom hosťovaní SKC P. J. Šafárika s cieľom program obohatiť piesňami, ktoré sa pomaly začali zabúdať a ktoré čoraz zriedkavejšie možno počuť. Zo zoznamov, ktoré sa robili pre koncerty od roku 2000 vidno, že viac spievali starší speváci alebo speváčky, pokým mladší vystupovali iba ako tanečníci, a len neskôr sa postupne začali zapojovať do programov ako speváci ľudových piesní…
Orchester Neoddeliteľnou zložkou každého folklórneho súboru je orchester. SKC P. J. Šafárika, žiaľ, stály orchester nikdy nemal a podobne ako iné spolky aj náš zápasí s týmto problémom. V orchestri sa vystriedalo mnoho hudobníkov, boli tu aj samoukovia, aj hudobne vzdelaní ľudia, ktorí hrali v iných ľudových orchestroch, Novosadčania, alebo z iných osád. Treba však povedať, že v orchestri Šafárika je predsa niekoľko stálych členov a máme i takých, ktorých si spolok z času na čas „požičia“. Napriek tomu, že sa zloženie menilo a mení, v poslednej dobe sa zoskupili hudobníci, ktorý vytvorili hudobné teleso, ktoré, predpokladáme, bude dlhšie pôsobiť v rámci SKC-a P. J. Šafárika…
Detský folklórny súbor Šafáriček Od založenia novosadského SKC-a Pavla Jozefa Šafárika v Slovenskom dome – ako ho väčšina tunajších Slovákov volá, spolu s dospelými členmi na stretnutia v ňom vždy prichádzali aj deti. S väčšími alebo menšími úspechmi sa i v minulosti starší členovia spolku pokúšali preniesť na svoje ratolesti vlastné ochotnícke skúsenosti, ako i vedomosti a lásku ku každému umeleckému prejavu, predovšetkým však k slovenskému ľudovému spevu a tancu. Z druhej strany i slovenskí učitelia v rámci svojich aktivít na školách, v ktorých pôsobili, a predovšetkým v Základnej škole Iva Lolu Ribara, do ktorej chodievala väčšina detí novosadských Slovákov a ktorá sa k tomu nachádza neďaleko spolku, učili deti základom slovenskej kultúry, v rámci čoho nacvičovali aj slovenské ľudové tance…
Folklórny súbor Šafárik Ďalšia alebo aj tá bližšia úspešná minulosť je vždy dobrým základom pre súčasnosť, a pre budúcnosť tiež. Tak je to aj v SKC P. J. Šafárika, keď hovoríme o jeho tanečnej zložke. Roky úspešného pôsobenia v súčasnej dobe vytvorili z folklórneho súboru skutočný brend medzi vojvodinskými slovenskými spolkami. Folklórny súbor pri Šafáriku vždy mal niekoľko skupín, ktoré aktívne pôsobili. A od roku 2000 má detskú, mládežnícku a skupinu veteránov. V posledných rokoch je vytvorená aj prípravná skupina – dorast, ktorá sa sústavnými a vytrvalými tanečnými tréningami pripravuje postúpiť do mládežníckej skupiny…

Detská divadelná sekcia

Detská divadelná sekcia

(alebo Deväť kratších divadielok)

Po tom, čo kolegyňa Svetluša Hlaváčová v druhej polovici deväťdesiatych rokov odišla z osvety novinárčiť, nastalo akoby vákuum v práci s novosadskými deťmi, milovníkmi divadelného umenia, ktoré navštevujú hodiny pestovania slovenského jazyka. Chopil som sa tejto práce podjeseň v roku 1998 a v dohovore s vtedajším vedením spolku začal som nacvičovať Tušiakovho Maximiliána v meste podľa vlastnej dramatizácie poviedky tohto nášho známeho, i detského spisovateľa a básnika.

Bolo tu detí, z ktorých sa dalo vyberať. Nešťastná chvíľa nastúpila vtedy, keď sme na jar, v marci, chceli predstavenie finalizovať. Prišla vojna…

S novými silami sa nasledujúcej jesene práca na predstavení mala obnoviť. Hlavný herec, Branislav Lipaj sa medzičasom s rodičmi odsťahoval na Slovensko. Vystriedal ho šikovný, potroche nevyspytateľný, vtedy ešte desaťročný chlapček, Miroslav Crveni, ktorý sa osvedčil v úlohe Borka, a na Detskej divadelnej prehliadke 3XĎ v Starej Pazove si vyslúžil cenu za najkomickejšiu postavu. Premiéra tohto predstavenia bola v marci v roku 2000. Okrem toho, že sa hralo „až“ trikrát doma, vystúpili sme aj v Starej Pazove a na Divadelných dňoch Janka Čemana v Pivnici.

Hneď v nasledujúcom roku sa nacvičovalo ďalšie divadielko. Staršia predloha Wiliama Kukumberga, Svetobežník, zoskupila deti, ktoré hrali aj Maximiliána. Bol tu Miroslav Crveni, Ninoslav Detka, Kristián Obšust a Anna Brtková, potom aj Ivana Segedinská, Iveta a Martina Materákove, Ferenc a Janko Štandyovci, Igor Kríž a Vladislav Mosnák. Malí svetobežníci navštívili aj Starú Pazovu (Detská divadelná prehliadka 3XĎ, kde bol Miroslav Crveni znova vyhlásený za najkomickejšieho herca). Za chotárom sa vystúpilo ešte v Aradáči a Laliti. Škoda?!

Keď niekoľkí svetobežníci skončili školu a niekoľkým sa divadlo už nie veľmi chcelo hrať, v roku 2002 z bábkohereckej predlohy Botafogo Ľubomíra Feldeka sme „vystrihli“ kúsok a s tromi malými, ale predovšetkým dobrými dušičkami, vtedy štvrtáčkou Ivanou Segedinskou a dvoma druhákmi Annou Zorňanovou a Nikolom Bogojevićom, zahrali sme sa na malých kúzelníkov. S týmto predstavením sme sa predstavili na Divadelných dňoch Janka Čemana v Pivnici a na Detskej prehliadke 3xĎ v Starej Pazove, a vystúpili sme aj v Báčskej Palanke a Padine.

Nasledujúci rok sme k tejto trojici hercov pripojili ešte štyroch: Vladislava Mosnáka, Gretu Čobrdovú a Milana a Gordanu Mandićovcov. Podľa rusínskej inscenácie Bájka o bielej holubici, od autora Mirona Kaňucha, s trochu náročnejšiou scénografiou sme urobili predstavenie, ktoré sa, žiaľ, hralo iba dvakrát. Doma, v Šafáriku, a na Detskej prehliadke 3XĎ, kde Anna Zorňanová získala cenu za najsympatickejšiu úlohu.

Kapitán John Peoplefox od Duška Radovića bol vždy vďačná predloha, po ktorej siahali aj renomovanejšie súbory. Hra na pirátov, ktorí bojujú proti hlúpej oblude v čele s nebojácnym a sebavedomým kapitánom (túto postavu stvárnil Nikola Bogojević, na Detskej prehliadke 3XĎ v Starej Pazove vydoloval cenu za herecký výkon), veľa toho ponúkala. Na scéne kopa detí, sediacich na veľkej traktorovej duši (vnútorná nafukovacia časť kolesa), v strede stožiar, na vrchu ktorého malá čierna vlajka so symbolom Zvona. Do peoplefoxovského tímu zapadli herci, ktorí účinkovali i v Bielej holubici, a k nim sa pripojila Lýdia Iváková a Zuzana Boťanská, a keď ona ochorela, tak aj sám režisér, ale i vtedy ešte malý Miško Zorňan, aby na detskej prehliadke v Starej Pazove bolo všetko ako treba. S týmto predstavením sa najviac vystupovalo. Videli ho v Selenči, Laliti, Pivnici, Bielom Blate a v Aradáči. V Novom Sade sa hralo dvakrát.

Za posledné tri roky detská divadelná činnosť akoby trošku poľavila. Na príčine je zaneprázdnenosť detí, ako aj nemožnosť zladiť termíny skúšok s inými aktivitami v miestnostiach spolku.

Nacvičené boli ešte dva kratšie divadelné kusy, v roku 2006 prvý, podľa Ľuda Zelienku – Zajko Chvastúň a Zimný večer v lese, a v roku 2008 dve kratšie scénky od autora Petra Hudáka – Zaseknutá húsenica a O pani nespokojnej. Aj s týmito predstaveniami sme cestovali na Detskú divadelnú prehliadku 3xĎ v Starej Pazove. Jovana Ružićová a Marína Rožková si z nej priniesli ceny za herecký výkon. V týchto predstaveniach sa ešte zúčastnili Nikola a Luka Bogojevićovci, Michal a Anna Zorňanovci, Gordana Mandićová, Miluška Ďurovková, Miloslav Katiak, Sara Čoraková, Teodora Belićová, Naďa Jakábová, Sergej Dišpiter, Xénia Bošnjaková, Marína Greksová a Miloslava Vŕbová.

Predstavenie Malý krvný kolobeh od Augustína Kuchára, ktoré sa hralo iba raz, v polovici apríla v roku 2008, teda iba premiérne, priviedlo na scénku skupinku vtedy už dorastajúcich dievčat. S budúcimi stredoškoláčkami sme prípravy na toto predstavenie ako-tak dotiahli do konca. Škoda, že sa Malý krvný kolobeh nehral aj v iných prostrediach. Bude to asi preto, že mladé herečky, Sylvia Radenkovićová, Greta Čobrdová, Anna Zorňanová, nemali na to ani času a ani vôle.

Toho času, keď tento príspevok píšem (december 2009), sa nacvičuje inscenácia Snehulienky podľa bratov Grimmovcov. Veríme, že sa týmto predstavením zapíšeme do osláv jubilea SKC-a Pavla Jozefa Šafárika.

Do nášho tímu, okrem horeuvedených, bezpochyby patria mnohí snaživci, akým je Pavel Ďuriš, Michal Detka, Ján Brtka, Pavel Jurík, Pavel Kríž, Rastislav Zorňan, Michal Bolehradský či Daniel Baláž. Jedným z tímu, ale takým, bez ktorého by som mnohé scénky nevedel dotvoriť, je pán majster, tokár, Martin Klátik so synmi.

A tak po desiatich rokoch práce s deťmi prichádza mi byť trošku sentimentálny, trošku reálny… a trošku aj konkrétny…

A na záver môžem povedať, že šafárikovské dejiny písali ľudia jednoduchí, ich cieľom bolo niečo pekné stvoriť a tomuto prostrediu, kde Slováci žijú už len v hŕstkach, ho potom dať.

Samuel Medveď

 

Kalendár podujatí

nema događaja

Správy

Miešaný spevácky zbor slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru a SKC Pavla Jozefa Šafárika zúčastnil sa 1. festivalu duchovnej hudby (1. festival duhovne muzike) ako predstaviteľ novosadských Slovákov.
Toto podujatie, ktoré teraz práve zažilo, zoskupilo interpretov duchovnej hudby z územia Nového Sadu, a to spevácky zbor novosadskej židovskej komunity Hašira, chorvátskeho kultúrno-osvetového spolku Jelačić z Petrovaradínu [...]

(Prečítajte si viac...)

26. ročník festivalu divadelných inscenácií dolnozemských autorov – DIDA odznel v Pivnici v dňoch 28. až 31. októbra. Aj tohtoročný festival, ako je to už zvykom, ponúkol bohaté sprievodné podujatia. Keď ide o divadelné predstavenia, ich bolo trochu menej ako obvykle. Vzhľadom na epidemickú situáciu, kvôli ktorej početné vojvodinské divadelné súbory boli znemožnené zúčastniť sa [...]

(Prečítajte si viac...)

19. októbra v miestnostiach Kultúrnej stanice Svilara v Novom Sade otvorili výstavu Z dvoch uhlov, pri príležitosti zaznamenávania 20. výročia od úmrtia insitnej maliarky Zuzany Chalupovej a 25. výročia od úmrtia maliara Martina Jonáša. Na otvorení výstavy sa prihovorili Boško Nedeljkov a Mária Raspírová. O tvorbe dvoch najznámejších maliarov z Kovačice hovorila kunsthistorička Jarmila Ćendićová a výstavu otvoril veľvyslanec Slovenskej republiky v [...]

(Prečítajte si viac...)

Facebook

Tanečná sekcia

Spevácka sekcia

Divadelná sekcia