Prvá cena pre ľudový orchester, tretia pre folklórny súbor Detská divadelná sekcia Divadelná sekcia Zmiešaný zbor SKC P. J. Šafárika Ženská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Chlapčenská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Dievčenská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Orchester Detský folklórny súbor Šafáriček Folklórny súbor Šafárik
Prvá cena pre ľudový orchester, tretia pre folklórny súbor O výkone šafárikovcov na tohtoročnom FF Tancuj, tancuj… môžete si prečítať v nasledovnom texte.
Detská divadelná sekcia Po tom, čo kolegyňa Svetluša Hlaváčová v druhej polovici deväťdesiatych rokov odišla z osvety novinárčiť, nastalo akoby vákuum v práci s novosadskými deťmi, milovníkmi divadelného umenia, ktoré navštevujú hodiny pestovania slovenského jazyka. Chopil som sa tejto práce podjeseň v roku 1998 a v dohovore s vtedajším vedením spolku začal som nacvičovať Tušiakovho Maximiliána v meste podľa vlastnej dramatizácie poviedky tohto nášho známeho, i detského spisovateľa a básnika…
Divadelná sekcia Nie, nie je chyba. Zámerne som to tak napísal, parafrázoval som známy výrok, podľa ktorého divadlo sú dosky, čo život znamenajú. Pre nás, ochotníkov, pravdaže, neznamenajú život ale akurát to, čo sa v titulku píše. A možno je práve to, priateľstvo – život, pretože človeka určuje, dáva mu pocit, že niekam patrí, že nie je sám, že vždy je niekto, kto mu podá nápomocnú ruku…
Zmiešaný zbor SKC P. J. Šafárika Mužská spevácka skupina začala pôsobiť začiatkom 90. rokov minulého storočia. Vedúcou skupiny bola Ľudmila Berediova-Stupavská, ktorú neskoršie vystriedal Juraj Ferík a potom aj Anna Crveniová. V posledných rokoch táto skupina nefunguje samostatne. Vystupuje iba spolu so ženskou speváckou skupinou ako zmiešaný zbor SKC P. J. Šafárika pod vedením Janka Zorjana. Na repertoári má pesničky upravené pre zborový a dialógový spev…
Ženská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Ženská spevácka skupina začala pôsobiť presne pred 11-timi rokmi. Jej založením sa naplnila dávna túžba dvoch členiek spolku: Juliany Brtkovej a Vlasty Detkovej môcť si v Šafáriku i pekne zaspievať. Na ich dobre premyslený a konkrétny návrh Julkin manžel, Ján Brtka, reagoval sľubom, že do spolku privedie výborného dirigenta. Ale i budúce členky speváckej skupiny museli niečo sľúbiť: že vo svojom predsavzatí zotrvajú. Hneď nato pozvali známe a kamarátky a činnosť ženskej speváckej skupiny sa rozbehla. Najprv ich bola len hŕstka, ale dosť na to, aby pesničky mohli spracúvať dvojhlasne. V jeseni roku 1997 skupinu tvorili: Anna Feldyová, Juliana Brtková, Vlasta Detková, Jarmila Krížová, Anna Boldocká, Zuzana Imbronovićová, Mila Horníková a Zuzana Šiarová…
Chlapčenská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Speváci ľudových piesní vystupovali na každom hosťovaní SKC P. J. Šafárika s cieľom program obohatiť piesňami, ktoré sa pomaly začali zabúdať a ktoré čoraz zriedkavejšie možno počuť. Zo zoznamov, ktoré sa robili pre koncerty od roku 2000 vidno, že viac spievali starší speváci alebo speváčky, pokým mladší vystupovali iba ako tanečníci, a len neskôr sa postupne začali zapojovať do programov ako speváci ľudových piesní…
Dievčenská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Speváci ľudových piesní vystupovali na každom hosťovaní SKC P. J. Šafárika s cieľom program obohatiť piesňami, ktoré sa pomaly začali zabúdať a ktoré čoraz zriedkavejšie možno počuť. Zo zoznamov, ktoré sa robili pre koncerty od roku 2000 vidno, že viac spievali starší speváci alebo speváčky, pokým mladší vystupovali iba ako tanečníci, a len neskôr sa postupne začali zapojovať do programov ako speváci ľudových piesní…
Orchester Neoddeliteľnou zložkou každého folklórneho súboru je orchester. SKC P. J. Šafárika, žiaľ, stály orchester nikdy nemal a podobne ako iné spolky aj náš zápasí s týmto problémom. V orchestri sa vystriedalo mnoho hudobníkov, boli tu aj samoukovia, aj hudobne vzdelaní ľudia, ktorí hrali v iných ľudových orchestroch, Novosadčania, alebo z iných osád. Treba však povedať, že v orchestri Šafárika je predsa niekoľko stálych členov a máme i takých, ktorých si spolok z času na čas „požičia“. Napriek tomu, že sa zloženie menilo a mení, v poslednej dobe sa zoskupili hudobníci, ktorý vytvorili hudobné teleso, ktoré, predpokladáme, bude dlhšie pôsobiť v rámci SKC-a P. J. Šafárika…
Detský folklórny súbor Šafáriček Od založenia novosadského SKC-a Pavla Jozefa Šafárika v Slovenskom dome – ako ho väčšina tunajších Slovákov volá, spolu s dospelými členmi na stretnutia v ňom vždy prichádzali aj deti. S väčšími alebo menšími úspechmi sa i v minulosti starší členovia spolku pokúšali preniesť na svoje ratolesti vlastné ochotnícke skúsenosti, ako i vedomosti a lásku ku každému umeleckému prejavu, predovšetkým však k slovenskému ľudovému spevu a tancu. Z druhej strany i slovenskí učitelia v rámci svojich aktivít na školách, v ktorých pôsobili, a predovšetkým v Základnej škole Iva Lolu Ribara, do ktorej chodievala väčšina detí novosadských Slovákov a ktorá sa k tomu nachádza neďaleko spolku, učili deti základom slovenskej kultúry, v rámci čoho nacvičovali aj slovenské ľudové tance…
Folklórny súbor Šafárik Ďalšia alebo aj tá bližšia úspešná minulosť je vždy dobrým základom pre súčasnosť, a pre budúcnosť tiež. Tak je to aj v SKC P. J. Šafárika, keď hovoríme o jeho tanečnej zložke. Roky úspešného pôsobenia v súčasnej dobe vytvorili z folklórneho súboru skutočný brend medzi vojvodinskými slovenskými spolkami. Folklórny súbor pri Šafáriku vždy mal niekoľko skupín, ktoré aktívne pôsobili. A od roku 2000 má detskú, mládežnícku a skupinu veteránov. V posledných rokoch je vytvorená aj prípravná skupina – dorast, ktorá sa sústavnými a vytrvalými tanečnými tréningami pripravuje postúpiť do mládežníckej skupiny…

Fujara naša slovenská

Jedinečné zvuky fujary, špecifického slovenského ľudového nástroja zriedka zaznejú v inej krajine, než na rodnom Slovensku. Slováci sú na svoj hudobný skvost právom pyšní a s láskou k slovenskej ľudovej slovesnosti sa snažia propagovať ho aj medzi zahraničnými Slovákmi. Trošku z tej horniackej slovenskosti sa dostalo aj do miestností SKC P.J.Šafárika, kde prebiehal 1. fujarový seminár v Srbsku pod názvom Fujara naša slovenská, a to uplynulý víkend od 15.-17.novembra 2013. Seminár organizovalo Slovenské kultúrne centrum Šafárik a viedol ho osvedčený fujarista Milan Korístek zo Slovenskej republiky, k tomu úspešný výrobca fujár, pre ktoré získal vysoké ocenenia Instrumentum Excellens a Zlatá Fujara za výrobu fujár.

Cimbalista Zdenko Černák a fujarista Milan Koristek pri prednese ľudovej piesni, foto: Aneta Lomenová

Areál Šafárika v tento víkend privítal desať mladých záujemcov, ktorí sa zo zvedavosti, či k úprimnej láske k slovenskému dedičstvu zanietili naučiť sa hrať základy na fujare a získať poznatky o postupoch jej výroby, používaní, ladení, pestovaní a tradovaní. Lektora Milana Korísteka, cimbalistu Zdenka Černáka a seminaristov privítala predsedníčka Centra Katarína Mosnáková a zaželala všetkým zištnú prácu, účastníkom odvahu a vytrvalosť. Prednášky prebiehali v príjemnej vyučovacej atmosfére a v priateľskom duchu, vzhľadom na to, že medzi účastníkmi boli aj takí, ktorí sa s fujarou stretli po prvýkrát.

K.Mosnáková s lektorom Milanom Koristekom, foto: Aneta Lomenová

Lektor najprv frekventantom podal teoretické poznatky o fujare, jej pôvode, výrobe, fyzikálno-akustických vlastnostiach, údržbe nástroja, jej špecifikách a postupne sa dopracovali aj k praktickej časti seminára, kde sa potrápili s prvými rozfukmi, zvukovým ladením a prvými náčrtmi interpretácie ľudových piesní. Dvojdňovú tvrdú prácu ovenčili slovenskou špecialitou, nestarnúcimi bryndzovými haluškami.

Naši šafarikovci sa nedali zahanbiť, práve naopak, foto: Aneta Lomenová

V sobotu večer seminaristi pripravili program, kde prejavili zdolané a upevnené základy v hre na fujare. Zahrali a zaspievali niekoľko tradičných slovenských podpolianskych piesní, Horou, horou, Idem, idem, lebo misím, Na tichej doline, Na kráľovej holi a naučili sa aj niektoré piesne iných žánrov Ave Mária, Óda na radosť, Amazing grace, ktorú zaspievala Anna Zorňanová za doprovodu fujaristov. Pri niektorých piesňach fujaristov doprevádzal aj cimbal Zdenka Černáka a ku nezvyčajným umleckým prejavom u nás prispela aj dievčenská spevácka skupina SKC P.J.Šafárika a zaspievala s fujarovým orchestrom Pri varadínskej kasárni.

Dievčenská spevácka skupina SKC P.J.Šafárika, foto: Aneta Lomenová

Program moderovala predsedníčka K. Mosnáková, ktorá udelila účastníkom aj diplomy za účasť a ako podnet k ďalším seminárom, ktoré dúfame, že sa budú u nás tradovať. Členovia Šafárika sú nesmierne hrdí z vydarenej práce, pre ktorú vynaložili veľké úsilie, aby sa kvalitne a na úrovni, akú si takáto činnosť zaslúži, pripravila a realizovala.

Fujaristi na záverečnom programe, foto: Aneta Lomenová

Za tento úspešný a dúfame, nie posledný realizovaný projekt vďaka patrí Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý ho finančne podporil. Snáď najväčšiu radosť šafárikovci majú z fujary, ktorú tiež získali týmto projektom a ktorá vytúžene pribudla k hudobným nástrojom nášho orchestra.

Aneta Lomenová

 

Kalendár podujatí

nema događaja

Správy

Dnes ráno, 27. marca po dlhej a zákernej chorobe rady novosadských šafárikovcov navždy opustil významný hlásateľ, novinár a redaktor Ján Struhár.

Ján Struhár sa narodil 10. januára 1934 v Erdevíku, kde skončil základnú školu, gymnázium v Báčskom Petrovci a štúdium práva absolvoval na Vyššej správnej škole v Novom Sade. K rozhlasovému mikrofónu sa prvýkrát dostal v [...]

(Prečítajte si viac...)

Pozývajú sa členovia SKC P. J. Šafárika na

VÝROČNÚ SCHÔDZU
dňa 18. 03. 2020
O 19:30h

Na ktorej sa preberie
činnosť Centra v období január – december 2019
Správna rada
SKC P. J. Šafárika

Pozivaju se članovi SKC „P. J. Šafarik“ na

GODIŠNJU SKUPŠTINU
dana 18. 03. 2020. godine
U 19:30h

Na kojoj će se prezentovati
aktivnosti Centra za period januar – decembar 2019. godine

Upravni odbor
SKC „P. [...]

(Prečítajte si viac...)

Michal Hyža narodil sa 1. februára 1929 vo Futogu. Základnú školu navštevoval v Kysáči, kým strednú aj vyššiu strojnícku školu absolvoval v Rijeke. V Novom Sade prednášal technickú výchovu na strednej strojníckej škole. Od roku 1987 bol dôchodcom. Jeho prvé stretnutie so Slovenským kultúrnym centrom Pavla Jozefa Šafárika (vtedy ešte Slovenským kultúrno umeleckým spolkom rovnakého [...]

(Prečítajte si viac...)

Facebook

Tanečná sekcia

Spevácka sekcia

Divadelná sekcia