Prvá cena pre ľudový orchester, tretia pre folklórny súbor Detská divadelná sekcia Divadelná sekcia Zmiešaný zbor SKC P. J. Šafárika Ženská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Chlapčenská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Dievčenská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Orchester Detský folklórny súbor Šafáriček Folklórny súbor Šafárik
Prvá cena pre ľudový orchester, tretia pre folklórny súbor O výkone šafárikovcov na tohtoročnom FF Tancuj, tancuj… môžete si prečítať v nasledovnom texte.
Detská divadelná sekcia Po tom, čo kolegyňa Svetluša Hlaváčová v druhej polovici deväťdesiatych rokov odišla z osvety novinárčiť, nastalo akoby vákuum v práci s novosadskými deťmi, milovníkmi divadelného umenia, ktoré navštevujú hodiny pestovania slovenského jazyka. Chopil som sa tejto práce podjeseň v roku 1998 a v dohovore s vtedajším vedením spolku začal som nacvičovať Tušiakovho Maximiliána v meste podľa vlastnej dramatizácie poviedky tohto nášho známeho, i detského spisovateľa a básnika…
Divadelná sekcia Nie, nie je chyba. Zámerne som to tak napísal, parafrázoval som známy výrok, podľa ktorého divadlo sú dosky, čo život znamenajú. Pre nás, ochotníkov, pravdaže, neznamenajú život ale akurát to, čo sa v titulku píše. A možno je práve to, priateľstvo – život, pretože človeka určuje, dáva mu pocit, že niekam patrí, že nie je sám, že vždy je niekto, kto mu podá nápomocnú ruku…
Zmiešaný zbor SKC P. J. Šafárika Mužská spevácka skupina začala pôsobiť začiatkom 90. rokov minulého storočia. Vedúcou skupiny bola Ľudmila Berediova-Stupavská, ktorú neskoršie vystriedal Juraj Ferík a potom aj Anna Crveniová. V posledných rokoch táto skupina nefunguje samostatne. Vystupuje iba spolu so ženskou speváckou skupinou ako zmiešaný zbor SKC P. J. Šafárika pod vedením Janka Zorjana. Na repertoári má pesničky upravené pre zborový a dialógový spev…
Ženská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Ženská spevácka skupina začala pôsobiť presne pred 11-timi rokmi. Jej založením sa naplnila dávna túžba dvoch členiek spolku: Juliany Brtkovej a Vlasty Detkovej môcť si v Šafáriku i pekne zaspievať. Na ich dobre premyslený a konkrétny návrh Julkin manžel, Ján Brtka, reagoval sľubom, že do spolku privedie výborného dirigenta. Ale i budúce členky speváckej skupiny museli niečo sľúbiť: že vo svojom predsavzatí zotrvajú. Hneď nato pozvali známe a kamarátky a činnosť ženskej speváckej skupiny sa rozbehla. Najprv ich bola len hŕstka, ale dosť na to, aby pesničky mohli spracúvať dvojhlasne. V jeseni roku 1997 skupinu tvorili: Anna Feldyová, Juliana Brtková, Vlasta Detková, Jarmila Krížová, Anna Boldocká, Zuzana Imbronovićová, Mila Horníková a Zuzana Šiarová…
Chlapčenská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Speváci ľudových piesní vystupovali na každom hosťovaní SKC P. J. Šafárika s cieľom program obohatiť piesňami, ktoré sa pomaly začali zabúdať a ktoré čoraz zriedkavejšie možno počuť. Zo zoznamov, ktoré sa robili pre koncerty od roku 2000 vidno, že viac spievali starší speváci alebo speváčky, pokým mladší vystupovali iba ako tanečníci, a len neskôr sa postupne začali zapojovať do programov ako speváci ľudových piesní…
Dievčenská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Speváci ľudových piesní vystupovali na každom hosťovaní SKC P. J. Šafárika s cieľom program obohatiť piesňami, ktoré sa pomaly začali zabúdať a ktoré čoraz zriedkavejšie možno počuť. Zo zoznamov, ktoré sa robili pre koncerty od roku 2000 vidno, že viac spievali starší speváci alebo speváčky, pokým mladší vystupovali iba ako tanečníci, a len neskôr sa postupne začali zapojovať do programov ako speváci ľudových piesní…
Orchester Neoddeliteľnou zložkou každého folklórneho súboru je orchester. SKC P. J. Šafárika, žiaľ, stály orchester nikdy nemal a podobne ako iné spolky aj náš zápasí s týmto problémom. V orchestri sa vystriedalo mnoho hudobníkov, boli tu aj samoukovia, aj hudobne vzdelaní ľudia, ktorí hrali v iných ľudových orchestroch, Novosadčania, alebo z iných osád. Treba však povedať, že v orchestri Šafárika je predsa niekoľko stálych členov a máme i takých, ktorých si spolok z času na čas „požičia“. Napriek tomu, že sa zloženie menilo a mení, v poslednej dobe sa zoskupili hudobníci, ktorý vytvorili hudobné teleso, ktoré, predpokladáme, bude dlhšie pôsobiť v rámci SKC-a P. J. Šafárika…
Detský folklórny súbor Šafáriček Od založenia novosadského SKC-a Pavla Jozefa Šafárika v Slovenskom dome – ako ho väčšina tunajších Slovákov volá, spolu s dospelými členmi na stretnutia v ňom vždy prichádzali aj deti. S väčšími alebo menšími úspechmi sa i v minulosti starší členovia spolku pokúšali preniesť na svoje ratolesti vlastné ochotnícke skúsenosti, ako i vedomosti a lásku ku každému umeleckému prejavu, predovšetkým však k slovenskému ľudovému spevu a tancu. Z druhej strany i slovenskí učitelia v rámci svojich aktivít na školách, v ktorých pôsobili, a predovšetkým v Základnej škole Iva Lolu Ribara, do ktorej chodievala väčšina detí novosadských Slovákov a ktorá sa k tomu nachádza neďaleko spolku, učili deti základom slovenskej kultúry, v rámci čoho nacvičovali aj slovenské ľudové tance…
Folklórny súbor Šafárik Ďalšia alebo aj tá bližšia úspešná minulosť je vždy dobrým základom pre súčasnosť, a pre budúcnosť tiež. Tak je to aj v SKC P. J. Šafárika, keď hovoríme o jeho tanečnej zložke. Roky úspešného pôsobenia v súčasnej dobe vytvorili z folklórneho súboru skutočný brend medzi vojvodinskými slovenskými spolkami. Folklórny súbor pri Šafáriku vždy mal niekoľko skupín, ktoré aktívne pôsobili. A od roku 2000 má detskú, mládežnícku a skupinu veteránov. V posledných rokoch je vytvorená aj prípravná skupina – dorast, ktorá sa sústavnými a vytrvalými tanečnými tréningami pripravuje postúpiť do mládežníckej skupiny…

Kategórie: Info

Šafárikovci zanechali silný dojem

Jubilejný 50. folklórny festival Tancuj tancuj odznel v sobotu 18. júna v Hložanoch. Na ňom zobrali účasť tanečné, spevácke skupiny a orchestre z Vojvodiny, a nechýbali ani hosťujúce súbory zo zahraničia. Tohto svojrázneho sviatku slovenskej vojvodinskej tradície, spevu a tanca sa zúčastnili aj novosadskí  Šafarikovci.

Sutažili vo všetkých kategóriách a to veľmi úspešne. Môžu sa pochváliť [...]


Výstup v Iloku

Pri príležitosti 30.výročia Zväzu Slovákov v Chorvátsku, tento Zäz v spolupráci s Maticou slovenskou v Iloku v tomto najvýchodnejšom mestečku Chorvátska usporiadali 38.prehliadku slovenského folklóru, ktorá sa konala v sobotu 04.06.2022. Pozvali si viacero súborov z chorvátskych dedín a miest kde žijú Slováci, ako napríklad z Osijeka, Jelisavca, Rijeky, Solian, atď. Nezabudli však ani na svojich dlhoročných priateľov z Nového Sadu. Šafárikovci sa im za [...]


Hosťovanie v Selenči

Na základe dohody vecúcich dvoch divadelných sekcií selenčského a novosadského spolku, v nedeľu 22. 05. 2022 sa realizovalo hosťovanie Šafárikovcov na selenčskom javisku. Novosadskí ochotníci predviedli selenčskému publiku predstavenie Predposledný súd, s ktorým už vystupovali na domácej scéne, na prehliadkach v Pivnici a Kysáči, ako aj posledne v Laliti. Hralo sa im výborne, lebo publikum [...]


Šafárikovci na oslavách 220. výročia založenia Kovačice

V sobotu 14. mája na námestí v Kovačici členovia SKC P. J. Šafárika sa spolu s ochotníkmi z Vojlovice, Starej Pazovy, Kysáča, Kulpína, Padiny, Bieleho Blata ako i  početnými združeniami z Kovačickej obce pričinili oslavám 220.rokov od príchodu Slovákov do Kovačice.
V rámci bohatého kultúrno – umeleckého programu ženská spevácka skupina predviedla zmes slovenských ľudových piesní [...]


Prvá samostatná výstava obrazov Pavla Chrťana z Kysáča

V utorok, 10. mája, SKC P. J. Šafárika sa stal strediskom výtvarného umenia. V organizácii MOMS Nový Sad sa totiž uskutočnila prvá samostatná výstava obrazov kysáčskeho umelca Pavla Chrťana. Okrem výstavy sa konala aj prezentácia knihy Master Chef Carving Pavel Chrťan autora Martina Prebudilu.
Na úvod, prítomných pozdravil a privítal predseda MOMS v Novom Sade Jaroslav Boldocký. V programe vystúpili manželia [...]


 

Kalendár podujatí

nema događaja

Správy

Jubilejný 50. folklórny festival Tancuj tancuj odznel v sobotu 18. júna v Hložanoch. Na ňom zobrali účasť tanečné, spevácke skupiny a orchestre z Vojvodiny, a nechýbali ani hosťujúce súbory zo zahraničia. Tohto svojrázneho sviatku slovenskej vojvodinskej tradície, spevu a tanca sa zúčastnili aj novosadskí  Šafarikovci.

Sutažili vo všetkých kategóriách a to veľmi úspešne. Môžu sa pochváliť [...]

(Prečítajte si viac...)

Pri príležitosti 30.výročia Zväzu Slovákov v Chorvátsku, tento Zäz v spolupráci s Maticou slovenskou v Iloku v tomto najvýchodnejšom mestečku Chorvátska usporiadali 38.prehliadku slovenského folklóru, ktorá sa konala v sobotu 04.06.2022. Pozvali si viacero súborov z chorvátskych dedín a miest kde žijú Slováci, ako napríklad z Osijeka, Jelisavca, Rijeky, Solian, atď. Nezabudli však ani na svojich dlhoročných priateľov z Nového Sadu. Šafárikovci sa im za [...]

(Prečítajte si viac...)

Na základe dohody vecúcich dvoch divadelných sekcií selenčského a novosadského spolku, v nedeľu 22. 05. 2022 sa realizovalo hosťovanie Šafárikovcov na selenčskom javisku. Novosadskí ochotníci predviedli selenčskému publiku predstavenie Predposledný súd, s ktorým už vystupovali na domácej scéne, na prehliadkach v Pivnici a Kysáči, ako aj posledne v Laliti. Hralo sa im výborne, lebo publikum [...]

(Prečítajte si viac...)

Facebook

Tanečná sekcia

Spevácka sekcia

Divadelná sekcia