Prvá cena pre ľudový orchester, tretia pre folklórny súbor Detská divadelná sekcia Divadelná sekcia Zmiešaný zbor SKC P. J. Šafárika Ženská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Chlapčenská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Dievčenská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Orchester Detský folklórny súbor Šafáriček Folklórny súbor Šafárik
Prvá cena pre ľudový orchester, tretia pre folklórny súbor O výkone šafárikovcov na tohtoročnom FF Tancuj, tancuj… môžete si prečítať v nasledovnom texte.
Detská divadelná sekcia Po tom, čo kolegyňa Svetluša Hlaváčová v druhej polovici deväťdesiatych rokov odišla z osvety novinárčiť, nastalo akoby vákuum v práci s novosadskými deťmi, milovníkmi divadelného umenia, ktoré navštevujú hodiny pestovania slovenského jazyka. Chopil som sa tejto práce podjeseň v roku 1998 a v dohovore s vtedajším vedením spolku začal som nacvičovať Tušiakovho Maximiliána v meste podľa vlastnej dramatizácie poviedky tohto nášho známeho, i detského spisovateľa a básnika…
Divadelná sekcia Nie, nie je chyba. Zámerne som to tak napísal, parafrázoval som známy výrok, podľa ktorého divadlo sú dosky, čo život znamenajú. Pre nás, ochotníkov, pravdaže, neznamenajú život ale akurát to, čo sa v titulku píše. A možno je práve to, priateľstvo – život, pretože človeka určuje, dáva mu pocit, že niekam patrí, že nie je sám, že vždy je niekto, kto mu podá nápomocnú ruku…
Zmiešaný zbor SKC P. J. Šafárika Mužská spevácka skupina začala pôsobiť začiatkom 90. rokov minulého storočia. Vedúcou skupiny bola Ľudmila Berediova-Stupavská, ktorú neskoršie vystriedal Juraj Ferík a potom aj Anna Crveniová. V posledných rokoch táto skupina nefunguje samostatne. Vystupuje iba spolu so ženskou speváckou skupinou ako zmiešaný zbor SKC P. J. Šafárika pod vedením Janka Zorjana. Na repertoári má pesničky upravené pre zborový a dialógový spev…
Ženská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Ženská spevácka skupina začala pôsobiť presne pred 11-timi rokmi. Jej založením sa naplnila dávna túžba dvoch členiek spolku: Juliany Brtkovej a Vlasty Detkovej môcť si v Šafáriku i pekne zaspievať. Na ich dobre premyslený a konkrétny návrh Julkin manžel, Ján Brtka, reagoval sľubom, že do spolku privedie výborného dirigenta. Ale i budúce členky speváckej skupiny museli niečo sľúbiť: že vo svojom predsavzatí zotrvajú. Hneď nato pozvali známe a kamarátky a činnosť ženskej speváckej skupiny sa rozbehla. Najprv ich bola len hŕstka, ale dosť na to, aby pesničky mohli spracúvať dvojhlasne. V jeseni roku 1997 skupinu tvorili: Anna Feldyová, Juliana Brtková, Vlasta Detková, Jarmila Krížová, Anna Boldocká, Zuzana Imbronovićová, Mila Horníková a Zuzana Šiarová…
Chlapčenská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Speváci ľudových piesní vystupovali na každom hosťovaní SKC P. J. Šafárika s cieľom program obohatiť piesňami, ktoré sa pomaly začali zabúdať a ktoré čoraz zriedkavejšie možno počuť. Zo zoznamov, ktoré sa robili pre koncerty od roku 2000 vidno, že viac spievali starší speváci alebo speváčky, pokým mladší vystupovali iba ako tanečníci, a len neskôr sa postupne začali zapojovať do programov ako speváci ľudových piesní…
Dievčenská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Speváci ľudových piesní vystupovali na každom hosťovaní SKC P. J. Šafárika s cieľom program obohatiť piesňami, ktoré sa pomaly začali zabúdať a ktoré čoraz zriedkavejšie možno počuť. Zo zoznamov, ktoré sa robili pre koncerty od roku 2000 vidno, že viac spievali starší speváci alebo speváčky, pokým mladší vystupovali iba ako tanečníci, a len neskôr sa postupne začali zapojovať do programov ako speváci ľudových piesní…
Orchester Neoddeliteľnou zložkou každého folklórneho súboru je orchester. SKC P. J. Šafárika, žiaľ, stály orchester nikdy nemal a podobne ako iné spolky aj náš zápasí s týmto problémom. V orchestri sa vystriedalo mnoho hudobníkov, boli tu aj samoukovia, aj hudobne vzdelaní ľudia, ktorí hrali v iných ľudových orchestroch, Novosadčania, alebo z iných osád. Treba však povedať, že v orchestri Šafárika je predsa niekoľko stálych členov a máme i takých, ktorých si spolok z času na čas „požičia“. Napriek tomu, že sa zloženie menilo a mení, v poslednej dobe sa zoskupili hudobníci, ktorý vytvorili hudobné teleso, ktoré, predpokladáme, bude dlhšie pôsobiť v rámci SKC-a P. J. Šafárika…
Detský folklórny súbor Šafáriček Od založenia novosadského SKC-a Pavla Jozefa Šafárika v Slovenskom dome – ako ho väčšina tunajších Slovákov volá, spolu s dospelými členmi na stretnutia v ňom vždy prichádzali aj deti. S väčšími alebo menšími úspechmi sa i v minulosti starší členovia spolku pokúšali preniesť na svoje ratolesti vlastné ochotnícke skúsenosti, ako i vedomosti a lásku ku každému umeleckému prejavu, predovšetkým však k slovenskému ľudovému spevu a tancu. Z druhej strany i slovenskí učitelia v rámci svojich aktivít na školách, v ktorých pôsobili, a predovšetkým v Základnej škole Iva Lolu Ribara, do ktorej chodievala väčšina detí novosadských Slovákov a ktorá sa k tomu nachádza neďaleko spolku, učili deti základom slovenskej kultúry, v rámci čoho nacvičovali aj slovenské ľudové tance…
Folklórny súbor Šafárik Ďalšia alebo aj tá bližšia úspešná minulosť je vždy dobrým základom pre súčasnosť, a pre budúcnosť tiež. Tak je to aj v SKC P. J. Šafárika, keď hovoríme o jeho tanečnej zložke. Roky úspešného pôsobenia v súčasnej dobe vytvorili z folklórneho súboru skutočný brend medzi vojvodinskými slovenskými spolkami. Folklórny súbor pri Šafáriku vždy mal niekoľko skupín, ktoré aktívne pôsobili. A od roku 2000 má detskú, mládežnícku a skupinu veteránov. V posledných rokoch je vytvorená aj prípravná skupina – dorast, ktorá sa sústavnými a vytrvalými tanečnými tréningami pripravuje postúpiť do mládežníckej skupiny…

O nás

Zmiešaný komorný zbor Agapé

Zmiešaný komorný zbor Agapé, ktorý úspešne prezentuje evanjelickú cirkev v Novom Sade tvoria členovia SKC P.J.Šafárika. Zbor vznikol v roku 2005 najprv z dievčenskej speváckej skupiny SKC P.J.Šafárika, keď si členky speváckej skupiny povedali, že svoje hlasy venujú aj cirkevným službám a od vtedy toto spevácke teleso sústavne pracuje pri evanjelickom cirkevnom zbore.Od začiatku táto skupina pôsobila pod vedením dirigenta Janka Zorjana ako dievčenský spevokol, neskôr Janka vystriedala Olivera Gabríniová a Milina Sklabinská a v súčasnosti ho spravuje Alexandra Majtánová. V roku 2007 si členky spevokolu pre svoj Komorný zbor zvolili meno Agapé. K dievčatám sa postupne pripájala aj chlapčenská zložka zo speváckej skupiny Šafárika, ktorú v tom čase viedla Marína Kováčová a preto sa dnes menujú Zmiešaný komorný zbor Agapé.

Zo začiatku prednesy zboru boli dvojhlasné a neskoršie trojhlasné, a capella, alebo so sprievodom harmoniky, zriedkavejšie sintetizátora, či organu. Často sa členovia predstavia aj sólovým spevom duchovných piesní alebo prednesú trio, a čoraz častejšie mládežnícke náboženské piesne. Najprv bol repertoár zboru, a aj naďalej je prevažne zo Spevníka evanjelickej a.v.cirkvi, Sionské piesne a niekedy aj ľudová melódia s náboženskou tematikou, svetoznáme zborové piesne, slovenské hymnické piesne a iné zborové piesne zábavného, či náboženského charakteru. Neraz sa predstavili anglickými, českými, macedónskymi alebo latinskými piesňami. Od nedávna sa pre cirkevné ciele zapája aj orchester pôsobiaci pri centre Šafárika, ktorý v súčasnosti spravuje Tatiana Jašková.

Zmiešaný Komorný zbor Agapé sa intenzívne podieľa na zveľaďovaní svojho poslania tak v domácej cirkvi ako aj medzi evanjelikmi v celej Vojvodine a v zahraničí. Takéto pôsobenie zboru Agapé je výsledkom dôvernej spolupráce medzi novosadskou cirkovou a SKC P.J. Šafárikom. Pre svoj, ako vidno pestrý a bohatý repertoár piesní a hudobných interpretov mali príležitosť zúčastňovať sa na rôznych ekumenických a cirkevných koncertoch, na náboženských podujatiach a neraz boli hosťujúcim zborom v okolitých evanjelických chrámoch na sviatky, či rôzne výročia. Od založenia zboru vystúpení bolo veľa, no hodne je spomenúť aspoň niekoľko. Vystúpenie v rímsko-katolíckom kostole v Krempachoch v Poľsku, účasť na humanitárnom koncerte v novosadskej Sinagoge, účasť na tradičných ekumenických vianočných koncertoch v Ben Akibe v Novom Sade, koncert v Selenči, vystúpenie v Pivnici, Jánošíku, Hajdušici, Slankamenských Vinohradoch, Starej Pazove, vystúpenie na medzinárodnom humanitnom koncerte Harts in harmony v Novom Sade, koncert v Belehrade na Kolarci, účasť v televíznej relácii po slovensky Dotyky a vo vianočnom koncerte RTV tiež v relácii po slovensky, vystúpenie na SNS v Báčskom Petrovci, v katolíckej Katedrále v Novom Sade, na stretnutí zborov v Hložanoch, na ekumenickom koncerte zborov Vojvodiny v Petrovci, na Vianočnom ekumenickom koncerte v Selenči, Vianočnom koncerte v Kysáči, Celocirkevnom stretnutí evanjelických cirkevných zborov v Petrovci, vystúpenie v Slovinsku atď.

Výsledkom úspešnej činnosti Komorného zboru Agapé je aj nahrané CD pod názvom Čuj aká prekrásna pieseň, ktoré pod vedením Janka Zorjana vo februári  roku 2010 vydala Slovenská evanjelická cirkev v Novom Sade. Vianočné a Veľkonočné vystúpenia zboru Agapé v novosadskej cirkvi sú už tradičným pôžitkom pre telo a dušu. Svoje jubilejné výročia zbor zaznamenáva priliehavým koncertom práve na vianočné sviatky. Po rokoch sa často speváci striedajú, no aj napriek tomu zbor si vie udržať svoje kvalitné prejavy, ba aj zlepšovať ich a do svojho repertoáru neustále pridávať nové piesne.

 

Kalendár podujatí

nema događaja

Správy

Miešaný spevácky zbor slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru a SKC Pavla Jozefa Šafárika zúčastnil sa 1. festivalu duchovnej hudby (1. festival duhovne muzike) ako predstaviteľ novosadských Slovákov.
Toto podujatie, ktoré teraz práve zažilo, zoskupilo interpretov duchovnej hudby z územia Nového Sadu, a to spevácky zbor novosadskej židovskej komunity Hašira, chorvátskeho kultúrno-osvetového spolku Jelačić z Petrovaradínu [...]

(Prečítajte si viac...)

26. ročník festivalu divadelných inscenácií dolnozemských autorov – DIDA odznel v Pivnici v dňoch 28. až 31. októbra. Aj tohtoročný festival, ako je to už zvykom, ponúkol bohaté sprievodné podujatia. Keď ide o divadelné predstavenia, ich bolo trochu menej ako obvykle. Vzhľadom na epidemickú situáciu, kvôli ktorej početné vojvodinské divadelné súbory boli znemožnené zúčastniť sa [...]

(Prečítajte si viac...)

19. októbra v miestnostiach Kultúrnej stanice Svilara v Novom Sade otvorili výstavu Z dvoch uhlov, pri príležitosti zaznamenávania 20. výročia od úmrtia insitnej maliarky Zuzany Chalupovej a 25. výročia od úmrtia maliara Martina Jonáša. Na otvorení výstavy sa prihovorili Boško Nedeljkov a Mária Raspírová. O tvorbe dvoch najznámejších maliarov z Kovačice hovorila kunsthistorička Jarmila Ćendićová a výstavu otvoril veľvyslanec Slovenskej republiky v [...]

(Prečítajte si viac...)

Facebook

Tanečná sekcia

Spevácka sekcia

Divadelná sekcia