Prvá cena pre ľudový orchester, tretia pre folklórny súbor Detská divadelná sekcia Divadelná sekcia Zmiešaný zbor SKC P. J. Šafárika Ženská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Chlapčenská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Dievčenská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Orchester Detský folklórny súbor Šafáriček Folklórny súbor Šafárik
Prvá cena pre ľudový orchester, tretia pre folklórny súbor O výkone šafárikovcov na tohtoročnom FF Tancuj, tancuj… môžete si prečítať v nasledovnom texte.
Detská divadelná sekcia Po tom, čo kolegyňa Svetluša Hlaváčová v druhej polovici deväťdesiatych rokov odišla z osvety novinárčiť, nastalo akoby vákuum v práci s novosadskými deťmi, milovníkmi divadelného umenia, ktoré navštevujú hodiny pestovania slovenského jazyka. Chopil som sa tejto práce podjeseň v roku 1998 a v dohovore s vtedajším vedením spolku začal som nacvičovať Tušiakovho Maximiliána v meste podľa vlastnej dramatizácie poviedky tohto nášho známeho, i detského spisovateľa a básnika…
Divadelná sekcia Nie, nie je chyba. Zámerne som to tak napísal, parafrázoval som známy výrok, podľa ktorého divadlo sú dosky, čo život znamenajú. Pre nás, ochotníkov, pravdaže, neznamenajú život ale akurát to, čo sa v titulku píše. A možno je práve to, priateľstvo – život, pretože človeka určuje, dáva mu pocit, že niekam patrí, že nie je sám, že vždy je niekto, kto mu podá nápomocnú ruku…
Zmiešaný zbor SKC P. J. Šafárika Mužská spevácka skupina začala pôsobiť začiatkom 90. rokov minulého storočia. Vedúcou skupiny bola Ľudmila Berediova-Stupavská, ktorú neskoršie vystriedal Juraj Ferík a potom aj Anna Crveniová. V posledných rokoch táto skupina nefunguje samostatne. Vystupuje iba spolu so ženskou speváckou skupinou ako zmiešaný zbor SKC P. J. Šafárika pod vedením Janka Zorjana. Na repertoári má pesničky upravené pre zborový a dialógový spev…
Ženská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Ženská spevácka skupina začala pôsobiť presne pred 11-timi rokmi. Jej založením sa naplnila dávna túžba dvoch členiek spolku: Juliany Brtkovej a Vlasty Detkovej môcť si v Šafáriku i pekne zaspievať. Na ich dobre premyslený a konkrétny návrh Julkin manžel, Ján Brtka, reagoval sľubom, že do spolku privedie výborného dirigenta. Ale i budúce členky speváckej skupiny museli niečo sľúbiť: že vo svojom predsavzatí zotrvajú. Hneď nato pozvali známe a kamarátky a činnosť ženskej speváckej skupiny sa rozbehla. Najprv ich bola len hŕstka, ale dosť na to, aby pesničky mohli spracúvať dvojhlasne. V jeseni roku 1997 skupinu tvorili: Anna Feldyová, Juliana Brtková, Vlasta Detková, Jarmila Krížová, Anna Boldocká, Zuzana Imbronovićová, Mila Horníková a Zuzana Šiarová…
Chlapčenská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Speváci ľudových piesní vystupovali na každom hosťovaní SKC P. J. Šafárika s cieľom program obohatiť piesňami, ktoré sa pomaly začali zabúdať a ktoré čoraz zriedkavejšie možno počuť. Zo zoznamov, ktoré sa robili pre koncerty od roku 2000 vidno, že viac spievali starší speváci alebo speváčky, pokým mladší vystupovali iba ako tanečníci, a len neskôr sa postupne začali zapojovať do programov ako speváci ľudových piesní…
Dievčenská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Speváci ľudových piesní vystupovali na každom hosťovaní SKC P. J. Šafárika s cieľom program obohatiť piesňami, ktoré sa pomaly začali zabúdať a ktoré čoraz zriedkavejšie možno počuť. Zo zoznamov, ktoré sa robili pre koncerty od roku 2000 vidno, že viac spievali starší speváci alebo speváčky, pokým mladší vystupovali iba ako tanečníci, a len neskôr sa postupne začali zapojovať do programov ako speváci ľudových piesní…
Orchester Neoddeliteľnou zložkou každého folklórneho súboru je orchester. SKC P. J. Šafárika, žiaľ, stály orchester nikdy nemal a podobne ako iné spolky aj náš zápasí s týmto problémom. V orchestri sa vystriedalo mnoho hudobníkov, boli tu aj samoukovia, aj hudobne vzdelaní ľudia, ktorí hrali v iných ľudových orchestroch, Novosadčania, alebo z iných osád. Treba však povedať, že v orchestri Šafárika je predsa niekoľko stálych členov a máme i takých, ktorých si spolok z času na čas „požičia“. Napriek tomu, že sa zloženie menilo a mení, v poslednej dobe sa zoskupili hudobníci, ktorý vytvorili hudobné teleso, ktoré, predpokladáme, bude dlhšie pôsobiť v rámci SKC-a P. J. Šafárika…
Detský folklórny súbor Šafáriček Od založenia novosadského SKC-a Pavla Jozefa Šafárika v Slovenskom dome – ako ho väčšina tunajších Slovákov volá, spolu s dospelými členmi na stretnutia v ňom vždy prichádzali aj deti. S väčšími alebo menšími úspechmi sa i v minulosti starší členovia spolku pokúšali preniesť na svoje ratolesti vlastné ochotnícke skúsenosti, ako i vedomosti a lásku ku každému umeleckému prejavu, predovšetkým však k slovenskému ľudovému spevu a tancu. Z druhej strany i slovenskí učitelia v rámci svojich aktivít na školách, v ktorých pôsobili, a predovšetkým v Základnej škole Iva Lolu Ribara, do ktorej chodievala väčšina detí novosadských Slovákov a ktorá sa k tomu nachádza neďaleko spolku, učili deti základom slovenskej kultúry, v rámci čoho nacvičovali aj slovenské ľudové tance…
Folklórny súbor Šafárik Ďalšia alebo aj tá bližšia úspešná minulosť je vždy dobrým základom pre súčasnosť, a pre budúcnosť tiež. Tak je to aj v SKC P. J. Šafárika, keď hovoríme o jeho tanečnej zložke. Roky úspešného pôsobenia v súčasnej dobe vytvorili z folklórneho súboru skutočný brend medzi vojvodinskými slovenskými spolkami. Folklórny súbor pri Šafáriku vždy mal niekoľko skupín, ktoré aktívne pôsobili. A od roku 2000 má detskú, mládežnícku a skupinu veteránov. V posledných rokoch je vytvorená aj prípravná skupina – dorast, ktorá sa sústavnými a vytrvalými tanečnými tréningami pripravuje postúpiť do mládežníckej skupiny…

Posts Tagged ‘DSS’

Činnosť speváckych skupín podporená ÚSŽZ

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí ani tohto roku nezostal ľahostajný na naše spevácke sily. Spevácke skupiny nášho centra, a to dievčenská spevácka skupina a miešaný komorný zbor mohli vďaka finančnej podpore Úradu i tohto roku úspešne a nepretržite pracovať.

Táto ustanovizeň, ktorá zastrešuje záujmy Slovákov žijúcich mimo hraníc svojej materskej krajiny, nám tejto umeleckej sezóny prispela najmä na časť cestovných výdavok pri vystúpeniach našich spevákov mimo Nového Sadu. Keď ide o dievčenskú spevácku skupinu, tu hovoríme najprv o výstupe na 49. Folklórnom festivale Tancuj, tancuj… v Hložanoch, kde sa naše dievky tohto roku ovenčili prvou cenou za prednes zmesu slovenských ľudových piesní z Pivnice Tí pivnickí pyšní chlapci. So skupinou pracuje a piesňový materiál vybrala Tatiana Jašková.

S pivnickými piesňami sa naše dievky predstavili obecenstvu ešte dvakrát: na galaprograme osláv stých Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci, ako aj na výročnom programe nášho centra. Keď ide o tých starších a skúsenejších spevákov, teda miešaný komorný zbor, ten tiež má za sebou niekoľko výstupov. Už tradične nechýbali na stretnutí speváckych zborov báčskeho seniorátu, ktoré tohto roku prebiehalo v Kulpíne, a tiež účinkovali aj na semináre zborového spevu v Pivnici. Nasledovali ich výstupy v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov, ako aj na podujatí Food planet na novosadskom Námestí slobody, kde sa predstavili v rámci dňa slovenskej a českej gastronómie. Samozrejme, priliehavým repertoárom vystúpili aj na šafárikovských doskách v rámci výročného programu. So skupinou pracuje umelecká vedúca Anna Crveniová.

Vďaka projektu pod názvom Potreby speváckej sekcie SKC P. J. Šafárika schváleným a financovaným Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, naše spevácke skupiny propagovali a zviditeľnili svoju činnosť pri každom vystúpení propagačným materiálom – letákmi, ktoré vypracoval náš grafický dizajnér Samo Valent. Ďakujúc pomoci Úradu, aj tento spevácky rok v Slovenskom kultúrnom centre Pavla Jozefa Šafárika skromne hodnotíme, ako úspešný.

Text: Danica Vŕbová

Foto: Ondrej Benka, Mihailo Berček, Danica Vŕbová


Matrice pre folklórne skupiny vďaka ÚSŽZ

Činnosť každého združenia či spolku, a tak aj nášho, je diktovaná finančnými možnostiami. Akonáhle nám nejaký projekt schvália, tak môžeme pracovať. Tohto roku sa nám žiaľ nedostalo nadostač finančnej podpory na realizáciu všetkých našich akcií, ale sa nám predsa určitej si podpory dostalo z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Jedna z dôležitých položiek, ktorá nám je už roky esenciálnou na vystúpenia, sú matrice, teda profesionálne zvukové nahrávky choreografií. V našom centre pôsobia 3  tanečné skupiny, a nie je vždy prítomná možnosť priameho hudobného sprievodu pri vystúpeniach. Častokrát sa stane, že zopár hudobníkov je znemožnené vystúpiť, a neraz sa stane, že aj všetci. Preto sme si uvedomili, že sú matrice veľmi potrebné pre úspešné predstavovanie našich folklórnych skupín na rôznych domácich a zahraničných vystúpeniach. Našťastie, túto našu potrebu si uvedomili aj členovia ÚSŽZ, a tento projekt nám schválili.

Projekt na nahrávanie matríc odštartoval vlastne nepriamo v septembri. Hudobníci začali ladiť svoje nástroje, rozpisovať potrebné notové záznamy a cvičiť hranie vybraných choreografií. Prvé nahrávanie konalo sa vo Veterniku posledný septembrový víkend. Vtedy boli nahraté 3 choreografie: Priadky, Od konopí po rubáč a Šariš. V nahrávaní, ktorým dirigoval šéf nášho ľudového orchestra Zlatko Klinovský, zároveň aj jeho cimbalista, účinkoval orchester v nasledovnom zložení: Đorđe Petriško (husle), Tatiana Jašková (husle), Marián Častvan (kontrabas), Dušan Šinka (tamburica) a Jaroslav Lačok (harmonika). Nahrávania sa zúčastnili aj členky dievčenskej speváckej skupiny. Druhé nahrávanie konalo sa v prvý októbrový víkend, keď nahrali ďalšie štyri choreografie: Drotári idú…, Pásla Anka pávy, Po myjavsky a A keď prišli naši k vašim… Nahraté matrice sú veľkou nápomocnou rukou pri vystúpeniach, ako aj pri skúškach folklórnych skupín, a sme veľmi vďační za poskytnutú finančnú podporu ÚSŽZ.

D. Vŕbová


Zveličili sme sté výročie Slovenských národných slávností

Počas víkendu 10. a 11. augusta oslávili sme pre našu enklávu v Srbsku úctyhodné jubileum – 100 rokov Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci. Toto jubileum zveličili aj členovia nášho centra, a to seniorský a mládežnícky folklórny súbor, ako aj dievčenská spevácka skupina.

Seniorský folklórny súbor zatancoval choreografiu Tatiany Krivákovej-Amidžićovej Od Dunaja vetrík veje. Vystúpili s ňou v rámci Jarmoku umení, ktorý sa konal na petrovskom námestí. Nasledovala novinka v programe osláv tohto celomenšinového podujatia v podobe krojovaného sprievodu všetkých účastníkov galakoncertu, medzi ktorých patrili aj náš mládežnícky folklórny súbor a dievčenská spevácka skupina.

Dievčenská spevácka skupina vystúpila s víťazným bodom z tohtoročného FFTT. Zaspievala zmes pivnických ľudových piesní Tí pivnickí pyšní chlapci, ktorý skupinu nacvičila Tatiana Jašková. Mládežníci sa predstavili choreografiou Jána Slávika Keď som sa ja z nášho kraja…, s ktorou mali česť uzavrieť galakoncert venovaný storočnici Slovenských národných slávností. Záverečný bod galakoncertu, v ktorom zatancovali všetci účinkujúci, odznel v hudobnom sprievode nášho ľudového orchestra.

Text: D. Vŕbová

Foto: Ružena Rybárová, Cifra media


 

Kalendár podujatí

nema događaja

Správy

Šafárikovcov dnes zastihla smutná správa: náš bývalý predseda Pavel Kríž, po dlhej a ťažkej chorobe, opustil tento svet.

Pavel Kríž, pôvodom Jánošíčan, narodil sa 6. marca 1962. Do Nového Sadu sa s rodinou presťahoval v roku 1984. Do Šafárika začal chodiť v roku 1995, keď spolu s manželkou sprevádzali syna Ivana (ktorý je aj súčasne aktívnym členom centra) na tanečné [...]

(Prečítajte si viac...)

Po skončení Prvej svetovej vojny v novovzniknutom štáte, v Kráľovstve Srbov, Chorvátov a Slovincov si slovenská vojvodinská inteligencia začala budovať inštitucionálne zázemie a rozvíjať kultúrny, spoločenský a politický život s dôrazom na špecifické potreby svojej komunity. K zveľadeniu kultúrneho a spoločenského života vojvodinských Slovákov, ako aj k zachovávaniu ľudových tradícií a rozvoju umenia, bezpochyby prispeli [...]

(Prečítajte si viac...)

ONLINE konferencia venovaná 100. výročiu založenia
Československej besedy Šafárik v Novom Sade
17. októbra 2020 o 9.00 h

Účinkujú:
Dr. Nebojša Kuzmanović, Nový Sad, Suživot Srba i Slovaka u Novom Sadu
Katarína Verešová, Stará Pazova, Československý zväz v Kráľovstve juhoslovanskom a jeho reflexie na kultúru novosadských Slovákov
Mgr. Janko Chrťan, Kovačica, Československá beseda Šafárik v dobovej tlači
Mgr. Ondrej Druga, PhD., Banská Bystrica, [...]

(Prečítajte si viac...)

Facebook

Tanečná sekcia

Spevácka sekcia

Divadelná sekcia