Prvá cena pre ľudový orchester, tretia pre folklórny súbor Detská divadelná sekcia Divadelná sekcia Zmiešaný zbor SKC P. J. Šafárika Ženská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Chlapčenská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Dievčenská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Orchester Detský folklórny súbor Šafáriček Folklórny súbor Šafárik
Prvá cena pre ľudový orchester, tretia pre folklórny súbor O výkone šafárikovcov na tohtoročnom FF Tancuj, tancuj… môžete si prečítať v nasledovnom texte.
Detská divadelná sekcia Po tom, čo kolegyňa Svetluša Hlaváčová v druhej polovici deväťdesiatych rokov odišla z osvety novinárčiť, nastalo akoby vákuum v práci s novosadskými deťmi, milovníkmi divadelného umenia, ktoré navštevujú hodiny pestovania slovenského jazyka. Chopil som sa tejto práce podjeseň v roku 1998 a v dohovore s vtedajším vedením spolku začal som nacvičovať Tušiakovho Maximiliána v meste podľa vlastnej dramatizácie poviedky tohto nášho známeho, i detského spisovateľa a básnika…
Divadelná sekcia Nie, nie je chyba. Zámerne som to tak napísal, parafrázoval som známy výrok, podľa ktorého divadlo sú dosky, čo život znamenajú. Pre nás, ochotníkov, pravdaže, neznamenajú život ale akurát to, čo sa v titulku píše. A možno je práve to, priateľstvo – život, pretože človeka určuje, dáva mu pocit, že niekam patrí, že nie je sám, že vždy je niekto, kto mu podá nápomocnú ruku…
Zmiešaný zbor SKC P. J. Šafárika Mužská spevácka skupina začala pôsobiť začiatkom 90. rokov minulého storočia. Vedúcou skupiny bola Ľudmila Berediova-Stupavská, ktorú neskoršie vystriedal Juraj Ferík a potom aj Anna Crveniová. V posledných rokoch táto skupina nefunguje samostatne. Vystupuje iba spolu so ženskou speváckou skupinou ako zmiešaný zbor SKC P. J. Šafárika pod vedením Janka Zorjana. Na repertoári má pesničky upravené pre zborový a dialógový spev…
Ženská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Ženská spevácka skupina začala pôsobiť presne pred 11-timi rokmi. Jej založením sa naplnila dávna túžba dvoch členiek spolku: Juliany Brtkovej a Vlasty Detkovej môcť si v Šafáriku i pekne zaspievať. Na ich dobre premyslený a konkrétny návrh Julkin manžel, Ján Brtka, reagoval sľubom, že do spolku privedie výborného dirigenta. Ale i budúce členky speváckej skupiny museli niečo sľúbiť: že vo svojom predsavzatí zotrvajú. Hneď nato pozvali známe a kamarátky a činnosť ženskej speváckej skupiny sa rozbehla. Najprv ich bola len hŕstka, ale dosť na to, aby pesničky mohli spracúvať dvojhlasne. V jeseni roku 1997 skupinu tvorili: Anna Feldyová, Juliana Brtková, Vlasta Detková, Jarmila Krížová, Anna Boldocká, Zuzana Imbronovićová, Mila Horníková a Zuzana Šiarová…
Chlapčenská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Speváci ľudových piesní vystupovali na každom hosťovaní SKC P. J. Šafárika s cieľom program obohatiť piesňami, ktoré sa pomaly začali zabúdať a ktoré čoraz zriedkavejšie možno počuť. Zo zoznamov, ktoré sa robili pre koncerty od roku 2000 vidno, že viac spievali starší speváci alebo speváčky, pokým mladší vystupovali iba ako tanečníci, a len neskôr sa postupne začali zapojovať do programov ako speváci ľudových piesní…
Dievčenská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Speváci ľudových piesní vystupovali na každom hosťovaní SKC P. J. Šafárika s cieľom program obohatiť piesňami, ktoré sa pomaly začali zabúdať a ktoré čoraz zriedkavejšie možno počuť. Zo zoznamov, ktoré sa robili pre koncerty od roku 2000 vidno, že viac spievali starší speváci alebo speváčky, pokým mladší vystupovali iba ako tanečníci, a len neskôr sa postupne začali zapojovať do programov ako speváci ľudových piesní…
Orchester Neoddeliteľnou zložkou každého folklórneho súboru je orchester. SKC P. J. Šafárika, žiaľ, stály orchester nikdy nemal a podobne ako iné spolky aj náš zápasí s týmto problémom. V orchestri sa vystriedalo mnoho hudobníkov, boli tu aj samoukovia, aj hudobne vzdelaní ľudia, ktorí hrali v iných ľudových orchestroch, Novosadčania, alebo z iných osád. Treba však povedať, že v orchestri Šafárika je predsa niekoľko stálych členov a máme i takých, ktorých si spolok z času na čas „požičia“. Napriek tomu, že sa zloženie menilo a mení, v poslednej dobe sa zoskupili hudobníci, ktorý vytvorili hudobné teleso, ktoré, predpokladáme, bude dlhšie pôsobiť v rámci SKC-a P. J. Šafárika…
Detský folklórny súbor Šafáriček Od založenia novosadského SKC-a Pavla Jozefa Šafárika v Slovenskom dome – ako ho väčšina tunajších Slovákov volá, spolu s dospelými členmi na stretnutia v ňom vždy prichádzali aj deti. S väčšími alebo menšími úspechmi sa i v minulosti starší členovia spolku pokúšali preniesť na svoje ratolesti vlastné ochotnícke skúsenosti, ako i vedomosti a lásku ku každému umeleckému prejavu, predovšetkým však k slovenskému ľudovému spevu a tancu. Z druhej strany i slovenskí učitelia v rámci svojich aktivít na školách, v ktorých pôsobili, a predovšetkým v Základnej škole Iva Lolu Ribara, do ktorej chodievala väčšina detí novosadských Slovákov a ktorá sa k tomu nachádza neďaleko spolku, učili deti základom slovenskej kultúry, v rámci čoho nacvičovali aj slovenské ľudové tance…
Folklórny súbor Šafárik Ďalšia alebo aj tá bližšia úspešná minulosť je vždy dobrým základom pre súčasnosť, a pre budúcnosť tiež. Tak je to aj v SKC P. J. Šafárika, keď hovoríme o jeho tanečnej zložke. Roky úspešného pôsobenia v súčasnej dobe vytvorili z folklórneho súboru skutočný brend medzi vojvodinskými slovenskými spolkami. Folklórny súbor pri Šafáriku vždy mal niekoľko skupín, ktoré aktívne pôsobili. A od roku 2000 má detskú, mládežnícku a skupinu veteránov. V posledných rokoch je vytvorená aj prípravná skupina – dorast, ktorá sa sústavnými a vytrvalými tanečnými tréningami pripravuje postúpiť do mládežníckej skupiny…

Posts Tagged ‘Ľudový orchester’

Za nami je úspešný výročný koncert a tanečná zábava

Tí, ktorí sledujú činnosť a aktivity novosadských Slovákov vedia, že obdobie pred Adventom Šafárikovci majú zarezervované na prezentáciu svojej celoročnej práce. Toto obdobie využívajú na organizáciu koncertu, na ktorom sa, ako je to už obyvkle, predstavujú všetky jeho sekcie, menovite dievčenská spevácka skupina, miešaný komorný zbor, ľudový orchester, sólisti, divadelná sekcia, a detský, mládežnícky a seniorský folklórny súbor. Výročným koncertom, ktorý odznel 16. novembra, Šafárikovci sa rozlúčili s ďalšou úspešnou sezónou.

Úvodné slovo na koncerte patrilo predsedníčky SKC Pavla Jozefa Šafárika Vierky Marčokovej-Cerovskej, ktorá pozdravila prítomné obecenstvo a medzi nimi aj vzácnych hostí: Milinku Chrťanovú, námestníčku pokrajinského tajomníka poverenú oblasťou národnostných menšín, Jána Slávika, bývalého dlhoročného choreografa a umeleckého vedúceho šafárikovských tanečníkov a Janka Zoriana, bývalého dlhoročného korepetítora, autora veľkého počtu hudobných aranžmánov pre Šafárikovcov, ktorý dlhý rad rokov pracoval aj so speváckymi skupinami a ľudovým orchestrom SKC

Prvý bod koncertu patril divadelníkom. Umelecký vedúci divadelnej sekcie Rastislav Zorňan pre túto príležitosť zvolil úryvok z ich tohtoročného predstavenia, z monodramy WC story, ktorá sa ukázala veľmi úspešnou. Nasledoval bod staršieho komorného zboru, ktorý pracuje pod taktovkou Anny Crveniovej, v čijom prednese medziinými odznela aj hymna SKC P. J. Šafárika Božská iskra. Programu sa zúčastnil aj seniorský folklórny súbor pod vedením Tatiany Krivákovej-Amidžićovej, predvádzajúc dve choreografie: Od Dunaja vetrík veje autorky T. Krivákovej-Amidžićovej a Pásla Anka pávy, pod ktorú sa podpisuje Karol Lačok.

Nechýbali ani tí najmladší, najmä členovia detskej sekcie Šafárika, ktorí recitovali, spievali a tancovali, a s ktorými pracuje učiteľka Danica Vŕbová. Dievčenská spevácka skupina predniesla zmes slovenských ľudových piesní z Pivnice, s ktorou vlastne aj vyhrala na tohtoročnom FFTT. V nasledovnom bode ich umelecká vedúca, sólistka Tatiana Jašková zaspievala známu pesničku Už sa edna ovrávaná diovka vydáva. Zmes slovenských ľudových piesní odznela aj v prednese ľudového orchestra, tiež sprevádzajúceho takmer každý koncertový bod, a to všetko pod taktovkou cimbalistu Zlatka Klinovského.

Samozrejme, zatancoval aj mládežnícky folklórny súbor, ktorý odnedávna vedie Janko Cerovský. Mládežníci tancovali choreografiu Jána Slávika Drotári idú!, a tiež oprášili dievčenský tanec Karička a chlapčenský tanec Verbung autorov Štefana Kocáka a Jána Slávika za pomoci bývalých tanečníkov, exšafárikovcov, ktorí ochotne pridali svoje ruky (a nohy), a tak pomohli realizáciu koncertu. Na záver programu všetci jeho účastníci zaspievali s preplnou sieňou návštevníkov pieseň A tam hore, v Novom Sade. Po programe nasledovala tanečná zábava, ako aj každého roku, na ktorej tentokrát hrala skupina TrioMio z Báčskeho Petrovca.

Šafárikovci sú i tohto roku nesmierne vďační Mestskej správe pre kultúru mesta Nový Sad (projekt pod názvom Život novosadských Slovákov piesňou a tancom) a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí finančne podporili ich činnosť.

Text: Danica Vŕbová

Foto: Mihailo Berček


Matrice pre folklórne skupiny vďaka ÚSŽZ

Činnosť každého združenia či spolku, a tak aj nášho, je diktovaná finančnými možnostiami. Akonáhle nám nejaký projekt schvália, tak môžeme pracovať. Tohto roku sa nám žiaľ nedostalo nadostač finančnej podpory na realizáciu všetkých našich akcií, ale sa nám predsa určitej si podpory dostalo z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Jedna z dôležitých položiek, ktorá nám je už roky esenciálnou na vystúpenia, sú matrice, teda profesionálne zvukové nahrávky choreografií. V našom centre pôsobia 3  tanečné skupiny, a nie je vždy prítomná možnosť priameho hudobného sprievodu pri vystúpeniach. Častokrát sa stane, že zopár hudobníkov je znemožnené vystúpiť, a neraz sa stane, že aj všetci. Preto sme si uvedomili, že sú matrice veľmi potrebné pre úspešné predstavovanie našich folklórnych skupín na rôznych domácich a zahraničných vystúpeniach. Našťastie, túto našu potrebu si uvedomili aj členovia ÚSŽZ, a tento projekt nám schválili.

Projekt na nahrávanie matríc odštartoval vlastne nepriamo v septembri. Hudobníci začali ladiť svoje nástroje, rozpisovať potrebné notové záznamy a cvičiť hranie vybraných choreografií. Prvé nahrávanie konalo sa vo Veterniku posledný septembrový víkend. Vtedy boli nahraté 3 choreografie: Priadky, Od konopí po rubáč a Šariš. V nahrávaní, ktorým dirigoval šéf nášho ľudového orchestra Zlatko Klinovský, zároveň aj jeho cimbalista, účinkoval orchester v nasledovnom zložení: Đorđe Petriško (husle), Tatiana Jašková (husle), Marián Častvan (kontrabas), Dušan Šinka (tamburica) a Jaroslav Lačok (harmonika). Nahrávania sa zúčastnili aj členky dievčenskej speváckej skupiny. Druhé nahrávanie konalo sa v prvý októbrový víkend, keď nahrali ďalšie štyri choreografie: Drotári idú…, Pásla Anka pávy, Po myjavsky a A keď prišli naši k vašim… Nahraté matrice sú veľkou nápomocnou rukou pri vystúpeniach, ako aj pri skúškach folklórnych skupín, a sme veľmi vďační za poskytnutú finančnú podporu ÚSŽZ.

D. Vŕbová


Novosadské radosti – radosti české, ale aj naše

Nový Sad a jeho početné národnostné menšiny od októbra minulého roku sú bohatšie o jedno nové združenie – Českú besedu. Toto mladé združenie zoskupilo zo 50 horlivých členov, väčšinou českých potomkov, ktorí sa spoločnými silami snažia ožiť české slovo a tradície v tomto väčšinovom prostredí. Z tých dôvodov sa aj rozhodli usporiadať festival Novosadské radosti, ale aj z dôvodu osláv ich prvého výročia pôsobenia, s nádejou, že sa z neho stane pravidelné podujatie.

Novosadské radosti vlastne odštartovali v utorok 1. októbra, keď v Múzeu Vojvodiny otvorili tematickú výstavu Karol IV., kým ústredným dňom osláv bola sobota, 5. október. Program sobotňajších osláv konal sa v miestnostiach ich partnérskeho združenia, v Slovenskom kultúrnom centre Pavla Jozefa Šafárika. Po privítaní početných hostí, účastníci sa presunuli do Múzea Vojvodiny, kde mali možnosť obzrieť si spomenutú výstavu. Ďalšia výstava pod názvom Naši predkovia a náš pôvod bola nainštalovaná v miestnostiach SKC P. J. Šafárika. Pripravili ju členovia novosadskej Českej besedy a v nej zahrnuli pôvod a dejiny svojich rodín.

V rámci osláv zorganizovali aj okrúhly stôl na tému České združenia v Srbsku a regióne, kde predstavitelia českých besied z Nového Sadu, Belehradu, Banje Luky a Daruvaru mali možnosť vymeniť si skúsenosti, myšlienky a príklady práce vo svojich združeniach. Aj naše centrum malo možnosť predostrieť svoj model práce, o čom účastníkov okrúhleho stolu informovala naša tajomníčka Danica Vŕbová.

Po okrúhlom stole nasledoval bohatý kultúrny program. Najprv odzneli príhovory Pavla Kobližku, zástupcu veľvyslanca Českej republiky v Srbsku, Aleksandra Petrovića, zástupcu starostu mesta Nový Sad a Šimana Irovića, predstaviteľa českej Národnostnej rady. V mene hostiteľa prihovoril sa Miloš Bubnjević a tým bol otvorený program Novosadských radostí. V programe, ktorý moderovala Ljiljana Škobaljová vystúpili hostia z českých združení z Daruvaru, Banje Luky, Maćinho Brda, a nechýbal ani bod novosadskej Českej besedy, ktorej členovia spolu s dievčenskou speváckou skupinou SKC P. J. Šafárika a ich ľudovým orchestrom zaspievali známe české pesničky. Tento výstup obe strany ocenili ako úspešný a dohodli sa pouvažovať aj o budúcich možnostiach združovania speváckych síl.

Bolo počuť aj recitácie v češtine v predvedení členov domácej besedy. Záver programu patril Šafárikovcom, teda seniorskému a mládežníckemu folklórnemu súboru. Oba súbory na vystúpenie pripravila Tatiana Kriváková-Amidžićová. Najprv seniori zatancovali jej autorskú choreografiu Od Dunaja vetrík veje, potom ich vystriedali dievky z mládežníckej folklórnej skupiny zámutovským tancom Karička autora Štefana Kocáka. Po programe, ako je to už zvykom pri takýchto podujatiach, nasledovala veselica pri kamarátení. Hostitelia v nedeľu ráno zorganizovali pre účastníkov obhliadku Nového Sadu a Petrovaradínskej pevnosti, čo bolo posledným bodom v bohatom harmonograme Novosadských radostí.

Aj touto cestou chceme svojim partnerom a kamarátom z novosadskej Českej besedy zablahoželať k ich prvému výročiu s prianím, aby ich oslávili ešte mnoho! :)

Text: Danica Vŕbová

Foto: Maňa Holodkovová


Život novosadských Slovákov zobrazený piesňou a tancom

Činnosť nášho Centra podporila aj tohto roku Mestská správa pre kultúru mesta Nový Sad a to cez projekt Život novosadských Slovákov zobrazený piesňou a tancom.

Mládežníci

Vďačiac tomu, jednotlivým sekciám bola umožnená nepretržitá práca, lebo mohli nacvičovať tance, spevy a ľudový orchester obohatil svoj repertoár. Tak nacvičení Šafárikovci (detský, mládežnícky, a veteránsky folklórny súbor, ako i speváci a ľudový orchester) mohli hrdo vystupovať na rôznych podujatiach.


Prvá cena pre ľudový orchester, tretia pre folklórny súbor

V sobotu 26. mája v Hložanoch prebiehal 48. ročník Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… Účastníkom a organizátorom festivalu žičilo počasie, a tak sa v sobotňajší deň v Hložanoch predstavilo úhrnne 20 folklórnych súborov, 22 spevácke skupiny a 4 orchestre, a už tradične medzi nimi nechýbali ani sekcie nášho centra, a to dievčenská spevácka skupina, mládežnícky a veteránsky folklórny súbor, ako i ľudový orchester.

Dievčenskú spevácku skupinu pripravila umelecká vedúca Tatiana Jašková, ktorá pre túto príležitosť vybrala zmes slovenských ľudových piesní o frajeroch. Umelecký vedúci ľudového orchestra Šafárika Juraj Súdi ml. pre ich programový bod vybral nasledovný piesňový materiál: Ani tak netečie, Aká je to hora, Preberaj, preberaj, Kázala mi mati, V žiali mi je. I tohto roku náš ľudový orchester pod taktovkou mladého hudobníka Juraja Súdiho ml. dosiahol mimoriadný úspech, tentokrát získaním prvej ceny v kategórii orchestrov.

Mládežnícky folklórny súbor sa na tohtoročnom Folklórnom festivale Tancuj, tancuj… odprezentoval choreografiou Keď som sa ja z nášho kraja… autora Jána Slávika, ktorá znázorňuje odchod troch regrútov na vojenčinu v čase Rakúsko-Uhorskej monarchie. Materiál pre túto choreografiu autor čerpal z vlastného terénneho výskumu v Jánošíku a Kysáči, ako i z archívnych historických zápisov novosadských Slovákov. Šafárikovcom, ktorých umelecký vedie Ivan Slávik sa podarilo obsadiť tretiu cenu pre tanečný výkon a tým pádom umiestniť sa medzi tie najlepšie súbory na tohtoročnom FF Tancuj, tancuj…

V revuálnej časti festivalu vystúpili hosťujúce súbory z Glogoňu, Nového Sadu a Hložian, speváčka Anna Berédiová zo Selenče, ako i veteránska folklórna skupina nášho centra. Predviedli tanec Pásla Anka pávy autora Karola Lačoka, ktorý ich nacvičila Tatiana Kriváková-Amidžićová. Po prvýkrát táto choreografia bola odprezentovaná na FF Tancuj, tancuj… roku v 1974, a v tom čase bola inovačná z hľadiska javiskového prednesu ľudového tanca.

Gratulujeme účastníkom a umeleckým vedúcim za úspešné výkony, ďakujeme za vložené úsilie a ochotu a prajeme veľa zdaru v budúcej práce!

Text: Danica Vŕbová

Foto: kulpín.net, Igor Bovdiš


 

Kalendár podujatí

nema događaja

Správy

Dnes ráno, 27. marca po dlhej a zákernej chorobe rady novosadských šafárikovcov navždy opustil významný hlásateľ, novinár a redaktor Ján Struhár.

Ján Struhár sa narodil 10. januára 1934 v Erdevíku, kde skončil základnú školu, gymnázium v Báčskom Petrovci a štúdium práva absolvoval na Vyššej správnej škole v Novom Sade. K rozhlasovému mikrofónu sa prvýkrát dostal v [...]

(Prečítajte si viac...)

Pozývajú sa členovia SKC P. J. Šafárika na

VÝROČNÚ SCHÔDZU
dňa 18. 03. 2020
O 19:30h

Na ktorej sa preberie
činnosť Centra v období január – december 2019
Správna rada
SKC P. J. Šafárika

Pozivaju se članovi SKC „P. J. Šafarik“ na

GODIŠNJU SKUPŠTINU
dana 18. 03. 2020. godine
U 19:30h

Na kojoj će se prezentovati
aktivnosti Centra za period januar – decembar 2019. godine

Upravni odbor
SKC „P. [...]

(Prečítajte si viac...)

Michal Hyža narodil sa 1. februára 1929 vo Futogu. Základnú školu navštevoval v Kysáči, kým strednú aj vyššiu strojnícku školu absolvoval v Rijeke. V Novom Sade prednášal technickú výchovu na strednej strojníckej škole. Od roku 1987 bol dôchodcom. Jeho prvé stretnutie so Slovenským kultúrnym centrom Pavla Jozefa Šafárika (vtedy ešte Slovenským kultúrno umeleckým spolkom rovnakého [...]

(Prečítajte si viac...)

Facebook

Tanečná sekcia

Spevácka sekcia

Divadelná sekcia