Prvá cena pre ľudový orchester, tretia pre folklórny súbor Detská divadelná sekcia Divadelná sekcia Zmiešaný zbor SKC P. J. Šafárika Ženská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Chlapčenská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Dievčenská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Orchester Detský folklórny súbor Šafáriček Folklórny súbor Šafárik
Prvá cena pre ľudový orchester, tretia pre folklórny súbor O výkone šafárikovcov na tohtoročnom FF Tancuj, tancuj… môžete si prečítať v nasledovnom texte.
Detská divadelná sekcia Po tom, čo kolegyňa Svetluša Hlaváčová v druhej polovici deväťdesiatych rokov odišla z osvety novinárčiť, nastalo akoby vákuum v práci s novosadskými deťmi, milovníkmi divadelného umenia, ktoré navštevujú hodiny pestovania slovenského jazyka. Chopil som sa tejto práce podjeseň v roku 1998 a v dohovore s vtedajším vedením spolku začal som nacvičovať Tušiakovho Maximiliána v meste podľa vlastnej dramatizácie poviedky tohto nášho známeho, i detského spisovateľa a básnika…
Divadelná sekcia Nie, nie je chyba. Zámerne som to tak napísal, parafrázoval som známy výrok, podľa ktorého divadlo sú dosky, čo život znamenajú. Pre nás, ochotníkov, pravdaže, neznamenajú život ale akurát to, čo sa v titulku píše. A možno je práve to, priateľstvo – život, pretože človeka určuje, dáva mu pocit, že niekam patrí, že nie je sám, že vždy je niekto, kto mu podá nápomocnú ruku…
Zmiešaný zbor SKC P. J. Šafárika Mužská spevácka skupina začala pôsobiť začiatkom 90. rokov minulého storočia. Vedúcou skupiny bola Ľudmila Berediova-Stupavská, ktorú neskoršie vystriedal Juraj Ferík a potom aj Anna Crveniová. V posledných rokoch táto skupina nefunguje samostatne. Vystupuje iba spolu so ženskou speváckou skupinou ako zmiešaný zbor SKC P. J. Šafárika pod vedením Janka Zorjana. Na repertoári má pesničky upravené pre zborový a dialógový spev…
Ženská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Ženská spevácka skupina začala pôsobiť presne pred 11-timi rokmi. Jej založením sa naplnila dávna túžba dvoch členiek spolku: Juliany Brtkovej a Vlasty Detkovej môcť si v Šafáriku i pekne zaspievať. Na ich dobre premyslený a konkrétny návrh Julkin manžel, Ján Brtka, reagoval sľubom, že do spolku privedie výborného dirigenta. Ale i budúce členky speváckej skupiny museli niečo sľúbiť: že vo svojom predsavzatí zotrvajú. Hneď nato pozvali známe a kamarátky a činnosť ženskej speváckej skupiny sa rozbehla. Najprv ich bola len hŕstka, ale dosť na to, aby pesničky mohli spracúvať dvojhlasne. V jeseni roku 1997 skupinu tvorili: Anna Feldyová, Juliana Brtková, Vlasta Detková, Jarmila Krížová, Anna Boldocká, Zuzana Imbronovićová, Mila Horníková a Zuzana Šiarová…
Chlapčenská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Speváci ľudových piesní vystupovali na každom hosťovaní SKC P. J. Šafárika s cieľom program obohatiť piesňami, ktoré sa pomaly začali zabúdať a ktoré čoraz zriedkavejšie možno počuť. Zo zoznamov, ktoré sa robili pre koncerty od roku 2000 vidno, že viac spievali starší speváci alebo speváčky, pokým mladší vystupovali iba ako tanečníci, a len neskôr sa postupne začali zapojovať do programov ako speváci ľudových piesní…
Dievčenská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika Speváci ľudových piesní vystupovali na každom hosťovaní SKC P. J. Šafárika s cieľom program obohatiť piesňami, ktoré sa pomaly začali zabúdať a ktoré čoraz zriedkavejšie možno počuť. Zo zoznamov, ktoré sa robili pre koncerty od roku 2000 vidno, že viac spievali starší speváci alebo speváčky, pokým mladší vystupovali iba ako tanečníci, a len neskôr sa postupne začali zapojovať do programov ako speváci ľudových piesní…
Orchester Neoddeliteľnou zložkou každého folklórneho súboru je orchester. SKC P. J. Šafárika, žiaľ, stály orchester nikdy nemal a podobne ako iné spolky aj náš zápasí s týmto problémom. V orchestri sa vystriedalo mnoho hudobníkov, boli tu aj samoukovia, aj hudobne vzdelaní ľudia, ktorí hrali v iných ľudových orchestroch, Novosadčania, alebo z iných osád. Treba však povedať, že v orchestri Šafárika je predsa niekoľko stálych členov a máme i takých, ktorých si spolok z času na čas „požičia“. Napriek tomu, že sa zloženie menilo a mení, v poslednej dobe sa zoskupili hudobníci, ktorý vytvorili hudobné teleso, ktoré, predpokladáme, bude dlhšie pôsobiť v rámci SKC-a P. J. Šafárika…
Detský folklórny súbor Šafáriček Od založenia novosadského SKC-a Pavla Jozefa Šafárika v Slovenskom dome – ako ho väčšina tunajších Slovákov volá, spolu s dospelými členmi na stretnutia v ňom vždy prichádzali aj deti. S väčšími alebo menšími úspechmi sa i v minulosti starší členovia spolku pokúšali preniesť na svoje ratolesti vlastné ochotnícke skúsenosti, ako i vedomosti a lásku ku každému umeleckému prejavu, predovšetkým však k slovenskému ľudovému spevu a tancu. Z druhej strany i slovenskí učitelia v rámci svojich aktivít na školách, v ktorých pôsobili, a predovšetkým v Základnej škole Iva Lolu Ribara, do ktorej chodievala väčšina detí novosadských Slovákov a ktorá sa k tomu nachádza neďaleko spolku, učili deti základom slovenskej kultúry, v rámci čoho nacvičovali aj slovenské ľudové tance…
Folklórny súbor Šafárik Ďalšia alebo aj tá bližšia úspešná minulosť je vždy dobrým základom pre súčasnosť, a pre budúcnosť tiež. Tak je to aj v SKC P. J. Šafárika, keď hovoríme o jeho tanečnej zložke. Roky úspešného pôsobenia v súčasnej dobe vytvorili z folklórneho súboru skutočný brend medzi vojvodinskými slovenskými spolkami. Folklórny súbor pri Šafáriku vždy mal niekoľko skupín, ktoré aktívne pôsobili. A od roku 2000 má detskú, mládežnícku a skupinu veteránov. V posledných rokoch je vytvorená aj prípravná skupina – dorast, ktorá sa sústavnými a vytrvalými tanečnými tréningami pripravuje postúpiť do mládežníckej skupiny…

Posts Tagged ‘USŽZ’

Matrice pre folklórne skupiny vďaka ÚSŽZ

Činnosť každého združenia či spolku, a tak aj nášho, je diktovaná finančnými možnostiami. Akonáhle nám nejaký projekt schvália, tak môžeme pracovať. Tohto roku sa nám žiaľ nedostalo nadostač finančnej podpory na realizáciu všetkých našich akcií, ale sa nám predsa určitej si podpory dostalo z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Jedna z dôležitých položiek, ktorá nám je už roky esenciálnou na vystúpenia, sú matrice, teda profesionálne zvukové nahrávky choreografií. V našom centre pôsobia 3  tanečné skupiny, a nie je vždy prítomná možnosť priameho hudobného sprievodu pri vystúpeniach. Častokrát sa stane, že zopár hudobníkov je znemožnené vystúpiť, a neraz sa stane, že aj všetci. Preto sme si uvedomili, že sú matrice veľmi potrebné pre úspešné predstavovanie našich folklórnych skupín na rôznych domácich a zahraničných vystúpeniach. Našťastie, túto našu potrebu si uvedomili aj členovia ÚSŽZ, a tento projekt nám schválili.

Projekt na nahrávanie matríc odštartoval vlastne nepriamo v septembri. Hudobníci začali ladiť svoje nástroje, rozpisovať potrebné notové záznamy a cvičiť hranie vybraných choreografií. Prvé nahrávanie konalo sa vo Veterniku posledný septembrový víkend. Vtedy boli nahraté 3 choreografie: Priadky, Od konopí po rubáč a Šariš. V nahrávaní, ktorým dirigoval šéf nášho ľudového orchestra Zlatko Klinovský, zároveň aj jeho cimbalista, účinkoval orchester v nasledovnom zložení: Đorđe Petriško (husle), Tatiana Jašková (husle), Marián Častvan (kontrabas), Dušan Šinka (tamburica) a Jaroslav Lačok (harmonika). Nahrávania sa zúčastnili aj členky dievčenskej speváckej skupiny. Druhé nahrávanie konalo sa v prvý októbrový víkend, keď nahrali ďalšie štyri choreografie: Drotári idú…, Pásla Anka pávy, Po myjavsky a A keď prišli naši k vašim… Nahraté matrice sú veľkou nápomocnou rukou pri vystúpeniach, ako aj pri skúškach folklórnych skupín, a sme veľmi vďační za poskytnutú finančnú podporu ÚSŽZ.

D. Vŕbová


Potreby folklórnej sekcie nášho centra

Pre folklórnu sekciu SKC P. J. Šafárika bol schválený Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí aj projekt pod názvom Potreby folklórnej sekcie P. J. Šafárika z Nového Sadu.

Cieľom projektu bolo umožniť adekvátne podmienky na fungovanie folklórnej skupiny. Tento projekt mal za cieľ financovať nacvičovanie folklórneho súboru (poplatok pre odoborné služby- umeleckého vedúceho, ktorý mal za úlohu pripraviť folklórny súbor pre vystúpenia), cestovné náklady folklórneho súboru na festival a výrobu reprezentačného propagačného materiálu folklórneho súboru (letáky).

Folklórny súbor nacvičoval Ivan Slávik – dlhodobý skúsený tanečník, šafárikovec, umelecký vedúci a choreograf. S realizáciou projektu sme začali počiatkom 2017. roku. V pláne bolo nacvičiť všetký choreografie, najmä novú choreografiu a prezentovať sa s nimi na rôzných podujatiach tak doma, ako i v zahraničí. Projekt nám veľmi pomohol, aby sa náš folklórny súbor dobre pripravil na horeuvedené vystúpenia.

Vďačiac projektu, detská folklórna skupina Šafáriček vystupovala na detskom folklórnom festivale Zlatá brána v Kysáči.

Zrealizovaný projekt prispel k umožňovaniu lepších podmienok pre prácu tejto skupiny. Tento projekt zároveň mal dopad na zvýšenie motivácie členov folklórnych súborov.

Text: D. Vŕbová

Foto: Z archívu SKC


Folklórna činnosť v Šafáriku podporená ÚSŽZ

Mládežnícka tanečná skupina Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika v roku 2016 bola finančne podporená Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Úrad financoval nasledovné položky tejto skupiny: tlač propagačného materiálu, honorár za odbornú službu umeleckému vedúcemu ako i prípravy tanečnej skupiny  na festivaly v Srbsku a na Slovensku.

Finančné prostriedky využité boli i na postavovanie a nácvik novej choreografie A keď prišli naši k vašim, autora a umeleckého vedúceho Ivana Slávika. Folklórna skupina sa s touto choreografiou zúčastnila na 46. Folklórnom festivale Tancuj, tancuj… v Hložanoch, a bola mimoriadne úspešná, keďže sa jej do rúk dostala druhá cena.

Hradené boli i trovy prípravy tanečnej skupiny pri zájazde na Slovensko, na Folklórny festival v Krakovanoch. Šafárikovci tam pobudli v dňoch 24. – 26. júna 2016, a krakovianskemu a piešťanskemu obecenstvu prezentovali svoju dolnozemskú ľudovú kultúru choreografiami Keď regrúti maširujú, Drotári idú a Od konopí po rubáč.

Festival zvykov a obyčají V aradáckom šírom poli, ktorý už tradične prebieha v banátskom mestečku Aradáč, folkloristi nášho centra, vďaka Úradu, už tradične navštevujú a predstavujú tam svoju činnosť. Vlani sa predstavili choreografiou Priadky Jána Slávika, ktorá je zaradená do tradičného repertoára folklórnej sekcie.

55. Slovenské národné slávnosti v Báčskom Petrovci tiež neprešli bez šafárikovcov. Tanečná skupina s početným orchestrom a spevákmi svoj bod na javsiku vyplnila novou choreografiou – A keď prišli naši k vašim. Prípravy umelcov na tento výstup tiež podporil Úrad.

Pri káždom výstupe tanečnej skupiny divákom boli rozdelené letáky – propagačný materiál tanečnej skupiny. Týmto projektom SKC P. J. Šafárika bolo umožnené pripravovanie tanečníkov na uvedené festivaly, už spomenutá tlač propagačného materiálu a nácvik novej choreografie. Prostriedky udelené Úradom pomohli nám pri marketingovej prezentácii centra a jeho činnosti, zachovávaniu  kultúry novosadských Slovákov a jej prezentácii doma i v zahraničí, ako i  lákaniu nových členov do nášho centra.

Danica Vŕbová


Šafárikovci sa budú pýšiť novými čižmamy

Vďaka projektu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí tanečníci Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika čoskoro budú mať k dispozícii nový obuv – folklóristom vzácne čižmy.

Folklórny súbor Šafárik pýši sa pestrými krojami a početnými choreografiami, no tejto pestrosti často prekáža obuv,  ktorý je väčšinou poškodený, ak nie aj roztrhaný, a je v ňom ťažko tancovať. V novom obuve sa tanečníkom bude lahšie tancovať a zvýši sa i motivácia do tanca.

Zrealizovaný projekt bude mať dopad  na prezentáciu folklórnej činnosti Centra, zvýrazní sa krása slovenského kroja a prispeje ku šíreniu kultúry. Tento obuv budú môcť používať aj budúce generácie Centra.

Danica Vŕbová


Šafárikovskí herci v roku 2015 zaiskrili s Našou

V rámci pravidelného stretnutia novosadských matičiarov v stredu 1. apríla 2015 v novosadskom Šafáriku prebiehala premiéra divadelného predstavenia Naša, autora Vladimíra Hurbana Vladimírova v podaní divadelnej pobočky SKC P.J.Šafárika. Predstavenie režíroval umelecký vedúci Rastislav Zorňan. Prostriedky na realizáciu nového predstavenia šafárikovských divadelníkov zabezpečil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

S týmto predstavením sa šafárikovci potom zúčastnili na Prehliadke divadelných inscenácií dolnozemských autorov DIDA v organizácii Ochotníckeho divadla Janka Čemana z Pivnice. Dvadsiaty prvý ročník festivalu Divadelných inscenácií dolnozemských autorov prebiehal od 27. marca do 05. apríla 2015 a predvedených bolo až 17 divadelných predstavení.

V súťažnej časti podľa pravidiel Didy vystupujú súbory, ktoré nacvičili divadelnú inscenáciu slovenského dolnozemského autora, alebo ostatných dolnozemských autorov, ak priamo alebo nepriamo hovoria o živote Slovákov na Dolnej zemi. Anne Zorňanovej, členke ochotníckeho divadla SKC P.J.Šafárika bola na tohtoročnej Dide udelená 3. cena za herecký výkon.

Naša navštívila aj prehliadku Divadelný vavrín v Starej Pazove. Ochotníci Šafárika si s najnovším predstavením zahrali na staropazovskom javisku v utorok 10. novembra 2015.

Novosadských divadelníkov príjemne prekvapilo kladné hodnotenie ich predvedenia členov poroty, najmä herca Miroslava Fýbryho, ktorý im podnetnými slovami dal vzpruhu do ďalšej činnosti. Porota obecenstva za najlepšiu herečku večeri vyhlásila Annu Zorňanovú v úlohe Nataši a za najlepšieho herca večeri Rastislava Zorňana, ktorý stvárnil postavu Praseckého.

Cestu na obe podujatia ako aj technické vybavenie predstavenia taktiež vyfinancoval Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Text: Aneta Lomenová

Foto: Vladimir Lepšanović


 

Kalendár podujatí

nema događaja

Správy

Šafárikovcov dnes zastihla smutná správa: náš bývalý predseda Pavel Kríž, po dlhej a ťažkej chorobe, opustil tento svet.

Pavel Kríž, pôvodom Jánošíčan, narodil sa 6. marca 1962. Do Nového Sadu sa s rodinou presťahoval v roku 1984. Do Šafárika začal chodiť v roku 1995, keď spolu s manželkou sprevádzali syna Ivana (ktorý je aj súčasne aktívnym členom centra) na tanečné [...]

(Prečítajte si viac...)

Po skončení Prvej svetovej vojny v novovzniknutom štáte, v Kráľovstve Srbov, Chorvátov a Slovincov si slovenská vojvodinská inteligencia začala budovať inštitucionálne zázemie a rozvíjať kultúrny, spoločenský a politický život s dôrazom na špecifické potreby svojej komunity. K zveľadeniu kultúrneho a spoločenského života vojvodinských Slovákov, ako aj k zachovávaniu ľudových tradícií a rozvoju umenia, bezpochyby prispeli [...]

(Prečítajte si viac...)

ONLINE konferencia venovaná 100. výročiu založenia
Československej besedy Šafárik v Novom Sade
17. októbra 2020 o 9.00 h

Účinkujú:
Dr. Nebojša Kuzmanović, Nový Sad, Suživot Srba i Slovaka u Novom Sadu
Katarína Verešová, Stará Pazova, Československý zväz v Kráľovstve juhoslovanskom a jeho reflexie na kultúru novosadských Slovákov
Mgr. Janko Chrťan, Kovačica, Československá beseda Šafárik v dobovej tlači
Mgr. Ondrej Druga, PhD., Banská Bystrica, [...]

(Prečítajte si viac...)

Facebook

Tanečná sekcia

Spevácka sekcia

Divadelná sekcia