Prvá samostatná výstava obrazov Pavla Chrťana z Kysáča

V utorok, 10. mája, SKC P. J. Šafárika sa stal strediskom výtvarného umenia. V organizácii MOMS Nový Sad sa totiž uskutočnila prvá samostatná výstava obrazov kysáčskeho umelca Pavla Chrťana. Okrem výstavy sa konala aj prezentácia knihy Master Chef Carving Pavel Chrťan autora Martina Prebudilu.

Na úvod, prítomných pozdravil a privítal predseda MOMS v Novom Sade Jaroslav Boldocký. V programe vystúpili manželia Mamojkovci, ktorí duchovnými piesňami skrášlili večierok a prišli podporiť umelca. O ňom, ako carving čarodejníkovi krátko hovorila Anna Asodiová, ktorá program aj moderovala. Prítomným sa  po nej prihovoril autor knihy Martin Prebudila, ktorý o Pavlovej zručnosti – carvingu napísal aj báseň. Tú na večierku prečítala Jarmila Mamojková.

Pavla Chrťana na jeho prvú samostatnú výstavú obrazov prišli podporiť aj kolegovia, maliari ochotníci z Umeleckého spolku Michala Geržu z Kysáča v mene ktorých hovorila maliarka Mária Sláviková. K prvej samostatnej výstave mu zagratulovala predsedníčka spolku Ivana Medveď – Potocká. O Pavlovej výtvarníckej tvorbe hovoril stručne výtvarný kritik Vladimír Valentík.

Spevom atmosféru dotvorila aj Ženská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika, v podaní ktorej odzneli dva splety piesní. Nacvičila ich umelecká vedúca Tatjana Jašková. Príležitostnú báseň potom zarecitovala Elena Surová.
Na záver sa prihovoril aj autor Pavel Chrťan, všetkým sa srdečne poďakoval, rozdal príležitostné dačeky a výstavu aj otvoril.

Večierok pokračoval vo voľnom rozhovore a pochutnávaní si na kráse umenia.

Text: Anna Asodiová

Foto: Janko Cerovský

Scroll Up