Šafárikovci v Partizánskej Ľupči

Pre novosadských šafárikovcov zájazd na Slovensko bol korunkou na konci náročného, dynamického a úspešného roka. V organizácii novosadského cirkevného zboru a novosadského pána farára Branislava Kulíka, členovia cirkevného zboru spolu zo šafárikovcami absolvovali zájazd do Partizánskej Ľupči, kde pobudli od 25-27.11.2022. Privítali ich hostitelia, členovia ľubčianského cirkevného zboru na čele s velebným pánom Jánom Molčanom, farárom evanjelickej cirkvy.

Okrem iného, hostitelia zorganizovali aj obhliadku Oravského hradu a vďaka sprievodcovi návštevníci mali možnosť sa zoznámiť s bohatými dejinami, ktoré ten veľkolepý  hrad skrýva.

V sobotu, 26.novembra šafárikovci usporiadali celovečerný koncert, na ktorom účastnáci boli odmenení veľkým potleskom a ováciami. Tancami a piesňami sa predstavili folkloristi, ženská a mužská spevácka skupina, miešaný zbor pod taktovkou Anny Crveniovej, sólisti: Tatiana Jašková a Ivan Slávik, a všetkých sprevádzal šafárikov ľudový orchester pod vedením primášky Tatiany Jaškovej.

V nedeľu, 27.novembra v Slovenskej Evanjelickej cirkvi v Partizánskej Ľupčisa konali slávnostné služby Božie s uvedením nového zborového erbu, zástavy a pečatidiel ktoré sú zapísané do Heraldického registra Slovenskej republiky. Tiež sa konala svätá Večera Pánova so svätou spoveďou. Kázeň mal  i pán farár z Nového Sadu PhDr. Mgr. Branislav Kulík DPA. V rámci služieb sa prítomným predstavil i komorný zbor Agapé a miešaný zborový spevokol z Nového Sadu.

Po obede sa hostia rozlúčili s hostiteľmi a vydali sa na cestu domov. Plní dojmov a nových zážitkov, ale so sľubom že sa čo najskôr stretnú  opäť,tentokrát v Novom Sade.

Text: VMC
Foto: Alexandra Papová

Scroll Up