51.Folklórny festival Tancuj, tancuj … 2023 a šafárikovci

V Hložanoch 17.6.2023 sa uskutočnil náš najväčší folklórny festival Tancuj, tancuj… na ktorom sa zúčastnili aj šafárikovci.

Na koncerte speváckych skupín a ľudových orchestrov v Dome kultúry sa predstavili ženská spevácka skupina, mužská spevácka skupina a ľudový orchester.

Šafárikovci-tanečníci sa predstavili obecenstvu v druhej časti koncerta folklórnych súborov v amfiteátri.

O skvelom výkone a kvalite súboru hovoria aj odmeny ktoré si šafárikovci priniesli domov z tohto festivalu.

Keď ide o spevácke skupiny, mužská spevácka skupina SKC Pavla Jozefa Šafárika, ktorá predviedla zmes slovenských ľudových piesní Kúpiv Cigám somára vo výbere Maríny Kováčovej, si vyspievala druhú cenu. Nacvičovateľkou je Tatiana Jašková.

Ženská spevácka skupina SKC P.J.Šafárika sa ovenčila špeciálnou cenou za prednes zmesy slovenských ľudových piesní pod názvom Pod krídlami husí, ktorú pripravila Tatiana Jašková.

Ľudové orchestre tohto roku nesúťažili, keďže sa obecenstvu predstavil iba jeden – ľudový orchester Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu zo zmesom Slovenské svadobné piesne pod taktovkou Tatiany Jaškovej. Rozhodnutie poroty znie takto: v kategórii ľudových orchestrov porota sa rozhodla tohto roku neudeliť cenu. 

Druhú cenu si vytancoval Folklórny súbor Šafárik SKC Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu s choreografiou Ivana Slávika Hrala sa ďievčina, ktorú nacvičil umelecký vedúci Filip Ďurík.

I keď vedomí, že týmito úspechmi sa nastoľuje latka čoraz vyššie a že sa bude musieť pracovať ešte viac a viac, predsa o srdciach vyplnených s radosťou zo získaných odmien svedčia úsmevy na tvárach všetkých šafárikovcov čo vidno aj na fotkách.

Scroll Up