Členovia SKC P.J.Šafárika na folkloristickom vzdelávaní v Báčskom Petrovci

Asociácia pre výskum kultúry Slovákov vo Vojvodine v rámci cyklu Tradícia nezahynie!? S podtitulom Hudba, spev a tanec v systéme tradičnej kultúry, po druhý krát zorganizovala odborné školenie v oblasti folklóru, ktorého sa zúčastnili milovníci ľudového tanca a spevu.

Vzdelávanie sa uskutočnilo v piatok, 20.októbra 2023 a v sobotu 21.októbra 2023 v priestoroch YMCA Srbsko. Lektorkami školenia boli: etnochoreologička a tanečná pedagogička Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD., etnomuzikologička Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD. a etnologička Mgr. Anna Medveďová. 

Školenia sa zúčastnilo 17 folklórnych choreografov, hudobníkov a spevákov z Kulpína, Pivnice, Báčskeho Petrovca, Hajdušice, Nového Sadu, Selenče, Padiny a Kovačice. Tohto roku účasť zobrali aj naši členovia: umelecký vedúci tanečnej skupiny Filip Ďurík, vedúca speváckych skupín a ľudového orchestra Tatiana Jašková a tanečníčka SKC P.J.Šafárika Anička Príbeľová.

Prednášky boli venované témam ako sú folklór v kontexte nehmotného kultúrneho dedičstva, dokumentovanie a analýza ľudových piesní a tancov a vývoj choreografickej tvorby v oblasti ľudového tanca. Súčasťou praktických workshopov boli ukážky prameňov a výučba ľudových piesní a tancov, ako aj príprava interpretov pri tvorbe choreografie. Cieľom týchto školení je prehĺbiť poznatky z oblasti hudobného a tanečného folklóru a poukázať na spôsoby jeho zachovávania a šírenia v systéme tradičnej kultúry.

Text:Tatiana Jašková

Scroll Up