Naslovna

Uvodom…

Da bi neko postao član Slovačkog kulturnog centra Pavel Jozef Šafarik iz Novog Sada ne mora prolaziti kroz ikakve konkurse. Ne mora se ni istaknuti kao dobar igrač, pevač ili glumac. Čak šta više, ne mora biti ni Slovak i perfektno govoriti slovački. Sve će to vremenom naučiti. Nakon hiljada sati treninga, priprema, nastupa, putovanja, aplauza… nakon dobrih zabava i prijateljstava zapečaćenih na ceo život.

Ovim principima su se rukovodili naši prethodnici, te i mi želimo da se rukovodimo istim u vreme kada proslavljamo 90 godina od prve organizovane aktivnosti društva novosadskih Slovaka i 60 godina od osnivanja SKUD-a P. J. Šafarik. U vreme kada je nova generacija članova društva iznela lepotu slovačke tradicije i kulture na pijadestal, nedvoumivši se pritom da žrtvuje vreme i uloži silne napore da putem scenskog nastupa ukaže na značaj njihovog očuvanja i razvijanja. Mnogi su tome doprineli bilo na organizacijski, umetnički, režijski, koreografski ili na materijalni i finansijski način. Ili time, što su pevali, svirali, igrali i tako činili jednu celinu. Uspeli su ispreplesti svoj profesionalni život sa životom društva i tradicije predaka su im se neminovno uvukle duboko pod kožu. Zato svaki član ove celine, koji je svojim znanjima i veštinama doprineo tome da Šafarik do današnjeg dana gospodari je za nas vrlo značajna osoba, kojoj pripada neizreciva zahvalnost.

Katarina Mosnak

(preveo: Ivan Bagljaš)

Scroll Up