Aktívni členovia

Ivan Slávik
(Ťíro)
Andrea Múdra
(Angie)
Danica Vŕbová
Martína Ragová
Lýdia Pribeľová
Aneta Lomenová
Milan Lačok
Karolína Plachtinská
Svetluša Zorňanová
Andrea Lomenová
Samo Valent
Kristína Sabadošová
(Kristy)
Anička Pribeľová
Jaroslav Boldocký
(Cviko)
Miroslav Terek
Vesna Mitić
Juraj Súdi Emilia Kováčevová Marian Trusina
(Katolík)
Branislav Babinec
(Baby)
Michajil Rimar
(Mižo)
Saňa Žiaková Michael Mocko
(Cvetko)
Marija Rimar
(Marča)
Stanko Pavaji
Darko Pavaji Andrea Širková Saňa Radovanović
Miloslava Vŕbová
(Mila)
Daniela Tereková
(Danuša)
Michal Zorňan Miroslav Sabo


Dragana Perišić Filip Herček
Scroll Up