Repertoár

Zmiešaný spevácky zbor:

Ľudove piesne:

 1. Božská iskra, text P. J. Šafárik, upravil Martin Kmeť
 2. Aká si mi krásna, Eugen Suchoň
 3. Slovenská pieseň, A. Mazan
 4. Piesne z vínnej rukoväti, Ján Nosál: Nepi Jano, nepi vodu, Mám ženu zlá mi je, Pilo by sa, pilo
 5. Piesne z dunajskej rukoväti : Tichá voda do Dunajka padala, Široká dunajská voda, Tama, Bože tama, Ta Binguľa, pri Prešporku na Dunaji
 6. Láska, Bože, láska, upravil Martin Kmeť
 7. Horenka, horenka, hora, upravil Martin Kmeť
 8. Hej bystrý a smelý, upravil Martin Kmeť
 9. Vínko, vínko, vínko červene, upravil Martin Kmeť
 10. A tam hore v Novom Sade, upravil Martin Kmeť
 11. Kde si bola Anulienka, upravil Martin Kmeť
 12. Zahučali hory, upravil Martin Kmeť
 13. Po nábreží koník beží, upravil Martin Kmeť
 14. Zatancuj si so mnou holubička
 15. 18. rukoväť polnočná
 16. Rodný môj kraj
 17. To srdienko moje, Láska, láska, V záhrade odkvitla už ružička, Anna Crveniová
 18. Nekáraj ma mamko, Jaj Bože moj, prebože moj, Anča, Anča, Janko Zorjan
 19. Malá rukoveť, J. Nosál
 20. Ej padá, padá rosička, Janko Zorjan

Duchovné piesne:

 1. Tichá noc
 2. Čas radosti
 3. Anjelov spev
 4. V temne vzplála
 5. Deň vzkriesenia
 6. Ako čerstvú vodu
 7. Pane, vieru daj
 8. Ak chceš ako kresťan
 9. Šla svetom láska
 10. Nežne a láskavo
 11. Daj Boh šťastia tejto zemi
 12. Čo sa toľko staráme
 13. Už Spasiteľ sa narodil
 14. Dieťa sa nám narodilo
 15. V nadhviezdnej výšine
 16. V hrobe zo skaly vstal
 17. Prišli sme o Ježiši
 18. Istota vzácna
 19. Ježiš tvoje slovo
 20. Nezabudni
 21. Nuž všetci slávme
 22. Kristus Pán vstal z mŕtvych
 23. Ja viem, že žije
 24. Na nebesiach nad Betlehemom
 25. Hoj, vlasť moja
 26. Národ a vlasť
 27. Kto za pravdu horí
 28. K tebe o Bože môj
 29. Nad tebou bdie tvoj Pán
 30. Na Golgote slávnej
 31. Čas mizne, letia hodiny
 32. Kto z vás
 33. Raduj sa a plesaj
 34. Len tebe srdce dávam
 35. Ó ty vianočný
 36. Bože čos ráčil
 37. Modlitba za národ
 38. Vojdite, plesajme
 39. Mám ja priateľa
 40. Boh buď s vamil
Scroll Up