O nás

Chlapčenská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika

Speváci ľudových piesní vystupovali na každom hosťovaní SKC-a P. J. Šafárika s cieľom program obohatiť piesňami, ktoré sa pomaly začali zabúdať a ktoré čoraz zriedkavejšie možno počuť. Zo zoznamov, ktoré sa robili pre koncerty od roku 2000 vidno, že viac spievali starší speváci alebo speváčky, pokým mladší vystupovali iba ako tanečníci, a len neskôr sa postupne začali zapojovať do programov ako speváci ľudových piesní.

S každou novou sezónou do súboru prichádzali i nové tanečnice a tie, ktoré sa ukázali ako kvalitné speváčky, zapájali sa do dievčenskej speváckej skupiny. Podobne bolo aj s chlapcami: z tanečníkov, ktorí prichádzali do súboru, vytvorila sa spevácka skupina. Keďže pre choreografiu Horehronské dupáky bolo potrebné urobiť úvod, ktorý by sa hodil do programov, Ján Zorjan a Ján Slávik prichystali zmes piesní pre chlapcov a dievčatá. Boli to piesne Na Ťelgarťe hrajú, Povedaua moja miuá, spievali ich chlapci a potom sa k nim pri pesničke Prepeľička, prepeľička pripojili i dievčatá, ktoré nakoniec samy zaspievali Počkaj mňa, šuhajko. Tieto piesne 13. apríla 2006. roku šafárikovci spievali i na zónovej prehliadke v Novom Sade a odvtedy oficiálne existujú nové sekcie spolku, teda dievčenská a chlapčenská spevácka skupina.

Dievčenskú spevácku skupinu sprevádza na harmonike Janko Zorjan, ale občas sa, keď ide o dôležitejšie výstupy a koncerty, do sprievodu zapojuje celý orchester. Umeleckým vedúcim chlapčenskej speváckej skupiny zo začiatku bol Janko Zorjan a neskoršie, od roku 2007, do tejto práce sa začala zapájať Marína Kováčová, ktorá je dnes umeleckou vedúcou tejto skupiny. Výstupy chlapčenskej skupiny najčastejšie sprevádza orchester. Výber piesní, ktoré bude nacvičovať chlapčenská spevácka skupina, má na starosti jej vedúca, pokým túto úlohu, keď ide o dievčenskú spevácku skupinu, preberá Katarína Mosnáková.

Obidve spevácke skupiny sa zúčastnili takmer na všetkých koncertoch, ktoré SKUS usporiadal, ale aj na rôznych podujatiach, z ktorých sú najvýznamnejšie FFTT a zónové prehliadky. Jeden z posledných významnejších projektov, na ktorom sa zúčastnili obidve spevácke telesá, bolo nahrávanie CD nosiča Z našej klenotnice v apríli v roku 2009. Nahrávanie sa uskutočnilo v miestnostiach spolku a nahrané boli piesne, s ktorými spevácke skupiny dosiahli pozoruhodné výsledky na FFTT. Sú na ňom piesne (dospolu 30 minút hudby), ktoré sa spievali od 2007. roku. Úpravu piesní mali na starosti vedúci skupín, a spevákov sprevádzal Ľudový orchester SKC P. J. Šafárika. Premiéra CD odznela v rámci osláv 90. výročia spolku 13. februára 2010.

V zahraničí spevácke skupiny spievali predovšetkým na Slovensku, ale aj v Maďarsku, Poľsku, Chorvátsku a Čiernej Hore. Zo všetkých uvedieme iba niektoré. 27. augusta 2005 v Iloku v Chorvátsku na tzv. Ilockom lete vystúpila dievčenská skupina. V júli 2006 dievčenská a chlapčenská spevácka skupina za účasti najvyšších predstaviteľov štátu a diplomatického zboru spievali vlastenecké piesne v Sade Janka Kráľa v Bratislave z príležitosti oslav Dní Cyrila a Metoda.  Od 26 až po 30. jún 2008 skupiny účinkovali na 10. ročníku Gemersko-malohontských folklórnych slávnostiach v Klenovci ako aj na 43. Horehronských dňoch spevu a tanca v Heľpe. Na Podpolianskych slávnostiach na Detve v júli 2009 roku chlapci spievali pieseň Kúpil cigám somára. Na Gemerskom folklórnom festivale v Rejdovej (27-30. augusta 2009) sa spevom predstavili aj spevácke skupiny.

Marína Kováčová

Scroll Up