Orkestar

Neodvojivi deo svakog folklornog ansambla je orkestar. SKC P. J. Šafarik, nažalost, stalni orkestar nikada nije imao i slično ostalim našim kulturno-umetničkim društvima, protiv ovog

Scroll Up