Vedenie 2022-2024

Vierka Marčoková Cerovská

predsedníčka

Samo Valent

podpredseda

Tatiana Jašková

člen

Tatiana Kriváková-Amidžićová

člen

Anna Brtková Valentová

člen

Ivan Valent

člen

Janko Cerovský

člen

Rastislav Zorňan

člen

Martina Benková

člen

Dušan Šinka

člen

Andreja Veličkovićová

člen


Filip Ďurík

umelecký vedúci mládežníckého folklorného súboru

Tatiana Kriváková-Amidžićová

umelecká tanečnej skupiny seniorov

Andreja Veličkovićová

vedúcA detskej folklórnej skupiny

Vierka Marčoková Cerovská

vedúcA detskej folklórnej skupiny

Tatiana Jašková

umelecká vedúca ženskej a mužskej speváckej skupiny, Komorného zboru Agapé a ľudového orchestra

Ana Crveniová

umelecká vedúca miešaného speváckého zboru

Rastislav Zorňan

režisér a vedúci divadelnej pobočky

Jaroslav Lačok

korepetítor


Scroll Up