Vedenie 2010-2013

Správna rada

Pavel Kríž

predseda

Juliana Brtková

podpredsedníčka

Michal Hyža

čestný predseda

Pavel Ďurčiansky

čestný predseda

Zdenka Taušanová

pokladníčka

Pavel Jurík

člen Spravujúceho výboru

Ivan Kríž

člen Spravujúceho výboru

Dušan Janković

člen Spravujúceho výboru

Ivan Slávik

člen Spravujúceho výboru

Ivan Bagľaš

člen Spravujúceho výboru

Milko Rybár

člen Spravujúceho výboru

Ján Brtka

člen Spravujúceho výboru

Emil Lačok

člen Spravujúceho výboru

Vedúci a koordinátori umeleckých a organizačných sekcií

Ján Brtka

vedúci umeleckej rady

Juliana Brtková

koordinátorka speváckej sekcie; vedúca sekcie pre údržbu a zadovažovanie krojov

Dušan Janković

koordinátor  folklórnej sekcie

Pavel Jurík

koordinátor divadelnej sekcie; vedúci sekcie pre kultúrno-zábavnu činnosť a zachovanie tradície

Ivan Slávik

vedúci sekcie pre technické vybavenie

Ivan Kríž

vedúci sekcie pre pracovné akcie

Ivan Bagľaš

vedúci sekcie pre marketing a mediálnu prezentáciu

Zdenka Taušanová

vedúca sekcie OĽUV

Emil Lačok

vedúci foto kino sekcie

Milko Rybár

vedúci sekcie pre zadovažovanie finančných a materiálnych prostriedkov

Zamestnanci SKC P. J. Šafárika

Ján Slávik

organizátor kultúrných aktivít / umelecký vedúci folklórneho súboru

Ivana Vršková

technická tajomníčka

Alisa Popović

upratovačka a údržba šatne

Scroll Up