Vedenie 2013-2015

Správna rada

Katarína Mosnáková Bagľašová

predsedníčka

Juliana Brtková

podpredsedníčka

Vierka Marčoková –Cerovská

tajomníčka a pokladníčka

Ivan Slávik

umelecký vedúci folklórneho súboru a člen Správnej rady

Pavel Jurík

predseda Sekcie pre kultúrno-zábavnú činnosť a zachovávanie tradície

Kristína Sabadošová

predsedníčka Sekcie pre dokumentárnu činnosť a inventár spolku

Janko Cerovský

predseda Sekcie pre údržbu a zveľaďovanie objektu SKC P. J. Šafárika

Aneta Lomenová

predsedníčka Sekcie pre marketing a mediálnu prezentáciu

Samo Valent

koordinátor divadelných sekcií

Anna Brtková Valentová

koordinátorka speváckych skupín a zborov

Milan Lačok

koordinátor folklórnych súborov a ľudového orchestra

Umeleckí vedúci

Rastislav Zorňan

umelecký vedúci divadelneho súboru

Tatiana Jašková

umelecká vedúca ľudového orchestra a speváckych skupín

Anna Crveniová

umelecká vedúca zmiešaneho zboru a ženskej speváckej skupiny Zornička

Jaroslav Lačok

korepetítor

Ana Kovárová

umelecká vedúca detského divadelneho súboru

Alexandra Majtánová

umelecká vedúca komorneho zboru Agapé

Scroll Up