Orchester

Orchester

Neoddeliteľnou zložkou každého folklórneho súboru je orchester. SKC P. J. Šafárika, žiaľ, stály orchester nikdy nemal a podobne ako iné spolky aj náš zápasí s týmto problémom. V orchestri sa vystriedalo mnoho hudobníkov, boli tu aj samoukovia, aj hudobne vzdelaní ľudia, ktorí hrali v iných ľudových orchestroch, Novosadčania, alebo z iných osád. Treba však  povedať, že v orchestri Šafárika je predsa niekoľko stálych členov a máme i takých, ktorých si spolok z času na čas „požičia“. Napriek tomu, že sa zloženie menilo a mení, v poslednej dobe sa zoskupili hudobníci, ktorý vytvorili hudobné teleso, ktoré, predpokladáme, bude dlhšie pôsobiť v rámci SKC-a P. J. Šafárika.

Zloženie orchestra na vystúpeniach tvorili: husle, harmonika, viola, klarinet a kontrabas, alebo to boli dve harmoniky, dvoje prvých a druhé husle, klarinet, tamburica, viola a kontrabas; husle, dve harmoniky, viola a kontrabas. Za posledných niekoľko rokov sa uprednostňovalo nasledovné zloženie: dvoje prvých a dvoje druhých huslí, viola, tamburica, violončelo, cimbal, prípadne harmonika a kontrabas. Ako sa dá vidieť, spolok v závislosti od možností smeroval ku formovaniu, čiže zoskupovaniu hudobníkov ktorý by vytvorili sláčikový orchester a v ktorom by harmoniku nahradil cimbal. Tiež, je v ňom aj tamburica, ktorej špecifický zvuk prichádza do výrazu práve v srbských tancoch z Vojvodiny, ktoré má súbor v repertoári.

Marína Kováčová

Scroll Up