Vedenie 2020-2022

Správna rada

Vierka Marčoková –
Cerovská

predsedníčka

Samo Valent

podpredseda a koordinátor folklórnych súborov a ľudového orchestra

Andrea Múdra

pokladníčka

Ivan Slávik

predseda Sekcie pre
kultúrno-zábavnú činnosť
a zachovávanie tradície
a umelecký vedúci
folklórneho súboru

Katarína Mosnáková Bagľašová

konsultant pre technicko-organizačné záležitosti

Juliana Brtková

predsedníčka Sekcie pre dokumentárnu činnosť a
inventár spolku a koordinátorka pre spoluprácu s cirkvou

Janko Cerovský

predseda Sekcie pre údržbu a zveľaďovanie objektu SKC P. J. Šafárika

Aneta Lomenová

predsedníčka Sekcie
pre marketing a
mediálnu prezentáciu a tajomníčka

Michal Činčurák

koordinátor divadelných sekcií

Anna Brtková Valentová

koordinátorka speváckych skupín a zborov a Šafárikov PR

Rastislav Zorňan

umelecký vedúci divadelneho súboru a predseda Umeleckej rade

Umeleckí vedúci

Alexandra Majtánová

umelecká vedúca komorneho zboru Agapé

Tatiana Jašková

umelecká vedúca ľudového orchestra a speváckych skupín

Anna Crveniová

umelecká vedúca zmiešaneho zboru a ženskej speváckej skupiny Zornička

Jaroslav Lačok

korepetítor

Ana Kovárová

umelecká vedúca detského divadelneho súboru

Scroll Up