Repertoár

Repertoár FS Šafárik

Názov choreografie Autor choreografie Tancuje sa od…
1. Keď sme dobrej vôle Ján Slávik 1998
2. Karička, dievčenský tanec Štefan Kocák, Ján Slávik 1999
3. Verbung, chlapčenský tanec Štefan Kocák, Ján Slávik 1999
4. Horehronské dupáky Ján Slávik 2004
5. Drotári idú! Ján Slávik 2005
6. Pri košiari Ján Slávik 2006
7. Priadky Ján Slávik 2007
8. Po myjavsky Ján Slávik 2008
9. Keď som sa ja z nášho kraja… Ján Slávik 2009
10. Tance z Podpoľania Martina Drugdová 2009
11. Srbské tance z Vojvodiny

Darko Relić
Veljko Vidić
1998
2010
12. Pôvodný tanec z Jánošíka Ilečke Katarína Mosnáková 2010
13. Cigánske tance Ivan Slávik 2010
14. Okolo Pazova Ján Slávik 2010
15. Fajda Ján Slávik 2011
16. Tance zo Zámutova Ivan Slávik 2012
17. Od konopí po rubáč Ivan Slávik 2014
18. Drevorubači Ivan Valent 2015
19. A keď prišli naši k vašim… Ivan Slávik 2016
20. Hrala sa dievčina Ivan Slávik 2017
Scroll Up