Aktívni členovia

Anna Brtková Valentová
(Anička)
Tatiana Jašková
(Taňa)
Vlastimír Povolný
Andrea Lomenová
Aneta Lomenová
Jaroslav Boldocký
(Cviko)
Kristína Sabadošová
(Kristy)
Ivan Slávik
(Ťíro)
Vesna Mitić Ivana Cicková Katarína Mosnáková Bagľašová Milan Lačok
Mária Turanská
Anna Margareta
Valentová
Vierka Marčoková Cerovská
Scroll Up