O nás

Zmiešaný komorný zbor Agapé

Zmiešaný komorný zbor Agapé, ktorý úspešne prezentuje evanjelickú cirkev v Novom Sade tvoria členovia SKC P.J.Šafárika. Zbor vznikol v roku 2005 najprv z dievčenskej speváckej skupiny SKC P.J.Šafárika, keď si členky speváckej skupiny povedali, že svoje hlasy venujú aj cirkevným službám a od vtedy toto spevácke teleso sústavne pracuje pri evanjelickom cirkevnom zbore.Od začiatku táto skupina pôsobila pod vedením dirigenta Janka Zorjana ako dievčenský spevokol, neskôr Janka vystriedala Olivera Gabríniová a Milina Sklabinská a v súčasnosti ho spravuje Alexandra Majtánová. V roku 2007 si členky spevokolu pre svoj Komorný zbor zvolili meno Agapé. K dievčatám sa postupne pripájala aj chlapčenská zložka zo speváckej skupiny Šafárika, ktorú v tom čase viedla Marína Kováčová a preto sa dnes menujú Zmiešaný komorný zbor Agapé.

Zo začiatku prednesy zboru boli dvojhlasné a neskoršie trojhlasné, a capella, alebo so sprievodom harmoniky, zriedkavejšie sintetizátora, či organu. Často sa členovia predstavia aj sólovým spevom duchovných piesní alebo prednesú trio, a čoraz častejšie mládežnícke náboženské piesne. Najprv bol repertoár zboru, a aj naďalej je prevažne zo Spevníka evanjelickej a.v.cirkvi, Sionské piesne a niekedy aj ľudová melódia s náboženskou tematikou, svetoznáme zborové piesne, slovenské hymnické piesne a iné zborové piesne zábavného, či náboženského charakteru. Neraz sa predstavili anglickými, českými, macedónskymi alebo latinskými piesňami. Od nedávna sa pre cirkevné ciele zapája aj orchester pôsobiaci pri centre Šafárika, ktorý v súčasnosti spravuje Tatiana Jašková.

Zmiešaný Komorný zbor Agapé sa intenzívne podieľa na zveľaďovaní svojho poslania tak v domácej cirkvi ako aj medzi evanjelikmi v celej Vojvodine a v zahraničí. Takéto pôsobenie zboru Agapé je výsledkom dôvernej spolupráce medzi novosadskou cirkovou a SKC P.J. Šafárikom. Pre svoj, ako vidno pestrý a bohatý repertoár piesní a hudobných interpretov mali príležitosť zúčastňovať sa na rôznych ekumenických a cirkevných koncertoch, na náboženských podujatiach a neraz boli hosťujúcim zborom v okolitých evanjelických chrámoch na sviatky, či rôzne výročia. Od založenia zboru vystúpení bolo veľa, no hodne je spomenúť aspoň niekoľko. Vystúpenie v rímsko-katolíckom kostole v Krempachoch v Poľsku, účasť na humanitárnom koncerte v novosadskej Sinagoge, účasť na tradičných ekumenických vianočných koncertoch v Ben Akibe v Novom Sade, koncert v Selenči, vystúpenie v Pivnici, Jánošíku, Hajdušici, Slankamenských Vinohradoch, Starej Pazove, vystúpenie na medzinárodnom humanitnom koncerte Harts in harmony v Novom Sade, koncert v Belehrade na Kolarci, účasť v televíznej relácii po slovensky Dotyky a vo vianočnom koncerte RTV tiež v relácii po slovensky, vystúpenie na SNS v Báčskom Petrovci, v katolíckej Katedrále v Novom Sade, na stretnutí zborov v Hložanoch, na ekumenickom koncerte zborov Vojvodiny v Petrovci, na Vianočnom ekumenickom koncerte v Selenči, Vianočnom koncerte v Kysáči, Celocirkevnom stretnutí evanjelických cirkevných zborov v Petrovci, vystúpenie v Slovinsku atď.

Výsledkom úspešnej činnosti Komorného zboru Agapé je aj nahrané CD pod názvom Čuj aká prekrásna pieseň, ktoré pod vedením Janka Zorjana vo februári  roku 2010 vydala Slovenská evanjelická cirkev v Novom Sade. Vianočné a Veľkonočné vystúpenia zboru Agapé v novosadskej cirkvi sú už tradičným pôžitkom pre telo a dušu. Svoje jubilejné výročia zbor zaznamenáva priliehavým koncertom práve na vianočné sviatky. Po rokoch sa často speváci striedajú, no aj napriek tomu zbor si vie udržať svoje kvalitné prejavy, ba aj zlepšovať ich a do svojho repertoáru neustále pridávať nové piesne.

Scroll Up