Valné zhromaždenie SKC P. J. Šafárika

Vo štvrtok 24.02.2022 sa konalo Valné zhromaždenie SKC P. J. Šafárika, na ktorom si členovia spolku vypočuli správy jednotlivých sekcii, pokladníka a Dozorného výboru.

Správu o celkovej činnosti podala predsedníčka Vierka Marčoková Cerovská, ktorá konštatovala, že sa napriek neobvyklej situácie, v ktorej sa ocitla celá spoločnosť v dôsledku pandémie koronavírusu, v Šafáriku predsa pracovalo a to celkom úspešne. Koordinátori jednotlivých sekcií – folklórnych, divadelnej a speváckych skupín, tiež podali svoje ročné správy o činnosti v týchto segmentoch práce spolku. Vyjmúc mládežníckej folklórnej, ktorá toho času zápasí s nedostatkom členstva, ostatné zložky centra kvitovali dobrú, ba priam výbornú aktivitu. Šafárikovci sa zúčastnili na mnohých podujatiach, festivaloch a prehliadkach, odkiaľ si priniesli zaslúžené ocenenia.

Situácia v pokladni Šafárika nie je ružová, no všetky finančné záležitosti voči umeleckým vedúcim sekcií sú splatené a spolok toho času nemá veľké dlhy. Dozorná rada tiež zhodnotila, že sa dobre pracovalo, nebolo nejakých finančných nedopatrení a niekoľko pripomienok si členstvo objasnilo v diskusii.

To, čo aktuálne zaťažuje prácu spolku je neistota v súvise s búraním budovy, v ktorej Šafárikovci pracujú. Kedy sa práce na výstavbe nového kultúrneho stánku Slovákov v Novom Sade začnú, nateraz nevedno a nevedel to presne vysvetliť ani novosadský kňaz Branislav Kulík, ktorý sa ujal slova na záver Valného zhromaždenia. Od dynamiky búrania a výstavby tohto stánku vo veľkej miere bude závisieť aj práca celého kultúrneho centra.

Dozorná rada bude aj naďalej v istom zložení: Jaroslav Boldocký, predseda a Anna Boldocká a Janko Brtka, členovia.

Valné zhromaždenie SKC P. J. Šafárika na svojej schôdzi vystriedalo členov Správnej rady Julianu Brtkovú, Andreu Múdru, Ivana Slávika a Danicu Vŕbovú novými členmi Andreou Veličkovićovou, Ivanom Valentom, Martinou Benkovou a Dušanom Šinkom. Staronovými členmi zostáli: Vierka Marčoková Cerovská, Samo Valent, Janko Cerovský, Anna Brtková Valentová, Tatiana Jašková, Rastislav Zorňan a Tatiana Kriváková Amidžićová.

Rastislav Zorňan

Foto: Janko Cerovský

Scroll Up