Veľká noc v novosadskom chráme Božom

Veľkonočná nedeľa – zmŕtvychvstanie Ježiša Krista je najstarší, najväčší a najradostnejší sviatok liturgického roku vo všetkých kresťanských cirkvách. Na nedeľných veľkonočných bohoslužbách v novosadskom chráme Božom bolo slávnostne. Po dojímavej kázni farára novosadského Branislava Kulíka venovanej tomuto  sviatku nasledoval kratší program. Svojim prednesom veľkonočnej slávnosti prispel Komorný zbor Agapé  piesňou Víťaz nad smrťou, taktiež aj Miešaný cirkevný zbor ďalšími priliehavými pesničkami.  Záverom slávnosti vystúpili deti so svojím sympatickým programom, ktorým pookriali srdcia všetkých prítomných. Stretnutie členov novosadského cirkevného zboru pokračovalo  na starej fare, respektíve  v miestnostiach Šafárika, kde tých najmladších prekvapili malé kuriatka a zajkovia, ktorí  im priniesli pekné darčeky.

AZK

Scroll Up