Stretnutie zborov Vojvodiny

V sobotu 22. októbra 2022 v sieni SVD v Báčskom Petrovci odznel 12. koncert slovenských zborov z Vojvodiny v organizácii Komorného zboru Musica viva v čele s jeho dirigentkou Marienou Stankovićovou Krivákovou. Na koncerte vystúpilo šesť zborov: Mladší cirkevný spevokol Vivit z Aradáča, Miešaný komorný zbor Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika v Novom Sade, Komorný zbor Nádeje z Pivnice, Komorný zbor Zvony zo Selenče, Miešaný spevácky zbor Tília zo Starej Pazovy a domáci zbor Musica viva.

Miešaný komorný zbor Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika v Novom Sade je zároveň aj cirkevným spevokolom novosadského cirkevného zboru Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi. Pod taktoukou umeleckej vedúcej Anny Crveniovej a za hudobného sprievodu Mareka Stupavského, predviedol štyri skladby: duchovnú pieseň Čo mi môže…, slovenskú ľudovú pieseň v úprave Anny Crveniovej Vy stromečky okolo lesíka, slovenskú ľudovú pieseň v úprave Jána Valašťan aDolinského Na zelenej lúke… a skladbu Gejzu Dusíka: Rodný môj kraj.

Na záver stretnutia všetci účastníci spoločne zaspievali skladbu Eugena Suchoňa Akási mi krásna. Dirigovala Mariena Stankovićová Kriváková, ktorá predtým všetkým umeleckým vedúcim odovzdala Ďakovný diplom a priliehavý darček.

Text: VMC

Foto: Musica Viva

Scroll Up