Oslava 30 rokov pôsobenia Ekumenickej humanitárnej organizácie

Ekumenická humanitárna organizácia je rozvojovou organizáciou, ktorá praktickým konaním, t.j. písaním a realizáciou projektov, ktoré sa riadia kresťanskými etickými hodnotami, prispieva k budovaniu spravodlivej spoločnosti, v ktorej sa rešpektujú rozmanitosti. Založená je 19.februára 1993 v Novom Sade z iniciatívy Svetovej rady cirkví. Toho roku EHO zaznamenala 30 rokov pôsobenia.

Na oslave, 10.mája 2023, ktorej sa zúčastnili rôzni vzácni hostia a donátori, s ktorými  EHO roky spolupracovala a spolupracuje, bol usporiadaný aj príležitostný program. Keďže jeden zo zakladeteľov EHO je aj Slovenská evanielická a.v. cirkev v Srbsku, oslovili aj komorný zbor Agapé, ktorý pôsobí pri novosadskom cirkevnom zbore, aby svojím spevom obzvláštnili túto udalosť. Tiež na úvod a sám záver programu zaspievala aj Anna Zorňanová.

Scroll Up