C E Z   N A D L A K  J E …. 2023

XXIII. prehliadka sólistov slovenskej ľudovej piesne v Nadlaku, Rumunsko pod názvom Cez Nadlak je… sa uskutočnila 22.-24.septembra 2023.

Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika predstavovali Zlatko Klinovský s piesňami Keď sa slovák a Slabý figový strom, ktorý sa stál i víťazom festivalu v kategórii nad 18 rokov, a Margarita Benková s piesňami Kukurička strapatá a Tá petrovská vež, ktorá bola odmenená špeciálnou cenou odbornej poroty.

Festivalový orchester dirigoval Ondrej Maglovský a v odbornej porote boli Slovenka Benková predsedníčka a Mária Katarína Hrkľová, Kristína Jucanová, Ruženka Komjatiová a Anna Medveďová členky.

V nedeľu, na treťom koncerte po vyhlásení najúspešnejších sólistov a po ich opätovnom vystúpení nasledoval koncert hostí zo Slovenska: vystúpil Univerzitný folklórny súbor Mladosť z Banskej Bystrice s programom Miesto na zemi / Obrazy z Dolnej zeme, režiséra, umeleckého vedúceho a choreografa Martina Urbana, v rámci ktorého si zapisevali i Tatiana Jašková za sprievodu Ondreja Maglovského a Ivan Slávik.

text:VMC

foto: Mia Marková

Scroll Up