Úvahy o mužoch v Kysáči

V piatok, 6.októbra 2023 divadelníci predviedli  predstavenie Úvahy o mužoch aj kysáčskemu obecenstvu v rámci 20.Festivalu ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami zobrazujúcimi postavenie a poslanie ženy v spoločnosti, na Festivale Zuzany Kardelisovej.

Herčky Martina Benková, Anna Zorňanová, Anna Asodiová a Vierka Marčoková-Cerovská spolu s režisérom/hercom Rastislavom Zorňanom tentokrát svojím prednesom zabavili kysáčske obecenstvo. Na tohotoročnom divadelnom festivale, odborná porota, okrem iných cien, udelila aj cenu za najúspešnejší dubut Vierke Marčokovej-Cerovskej.

text:VMC

Scroll Up