Šafárikovci vďační Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí svojou nekonečnou, najmä finančnou podporou napomáha i naše Slovenské kultúrne centrum P.J.Šafárika, ktoré má to obrovské šťastie, že sú mu príslušníci tejto organizácie naklonení a poskytujú mu finančnú podporu prostredníctvom projektov, o ktoré sa už celý rad rokov naše Centrum uchádza. Ide o projekty usmernené najmä do oblastí kultúry, zachovávania nášho slovenského dedičstva, prosperovania v rôznych umeleckých prejavoch a pod. Tak Centrum i naďalej propaguje a zveľaďuje tieto získané cnosti v prospech tunajších Slovákov. V našom prípade ide o rozvoj všetkého, čo Centrum vo svojich jednotlivých pobočkách zahrňuje. V roku 2023 Úrad pre naše Centrum schválil niekoľko projektov, ktoré Centrum aj úspešne zrealizovalo. Sú to nasledovné projekty: Potreby speváckej a folklórnej sekcie, ktoré vďaka finančnej podpore mohli nepretžite pracovať, vystupovať a cestovať na rôzne podujatia. Novosadským divadelníkom sa spolu s pivnickými divadelníkmi podarilo odcestovať na 55.festivál Palaríková Raková. Orchestru sa podarilo nahrať hudobné podklady pod choreografie, na radosť folklórného súboru. V rámci projektu Neváhaj, len sa hraj, s deťmi sa počas celého roka pracovalo, tancovalo a spievalo, a čo je najpodstatnejšie hovorilo po slovenský. Šafárikovcom sa podarilo realizovať Zájazd na 47.ročník medzinárodného folklórného festivalu Podroháčske folklórne slávnosti a orchester si zaobstaral nové struny a ostatné potrebné veci aby lepšie sa im lepšie a veselšie hralo.

Členovia SKC P.J.Šafárika a všetci tí, ktorí mali pôžitok z týchto realizovaných projektov si veľmi vedia vážiť takúto pomoc ktorú poskytuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, lebo im je umožnené sa aj ďalej zdokonaľovať a zveľadovať svoju prácu.

Scroll Up