Vianoce aj tohto roku do Nového Sadu zavítali skorej

V novosadskom slovenskom evanjelickom chráme Božom, druhá adventná nedeľa sálala teplom Vianoc. Už rok čo rok na začiatku Adventu, novosadský zbor organizuje Vianočný koncert. Tak bolo i tohto roku 11. decembra. Na ňom sa aj tohto roku zúčastnili domáce spevokoly a atmosféru naplnenú duchovným občerstvením dotvorili aj hostia z Báčskeho Petrovca, Komorný zbor Musica Viva. Organizáciu aj tohto roku mala na starosti koordinátorka  cirkevných spevokolov, pani Juliana Brtková.

Najprv sa prítomným prihovoril velebný pán, Branislav Kulík, farár novosadský. Po ňom vystúpil Miešaný zborový spevokol slovenského evanjelického cirkevného zboru v Novom Sade, ktorý zaspieval piesne za sprievodu Mareka Stupavského a pod stručnou taktovkou Anny Crveniovej.

Medzi novosadčanov, krásu a radosť prišli rozdať aj hostia z Báčskeho Petrovca. Svojimi piesňami program obohatil aj Komorný zbor Musica Viva. Nácvik a výber piesní mala aj tentoraz na starosti ich vedúca Mariena Stankovićová Kriváková.

Petrovčanov vystriedala hudba v podaní  Mareka Stupavského. Po krásnom umeleckom zážitku, prítomní si mali možnosť vypočuť aj sólistky Annu Zorňanovú Kulíkovú a Tatianu Jaškovú, ktoré za sprievodu Djordja Petriška zaspievali jednu pieseň. Následne sa im pripojil aj Komorný zbor Agapé, ktorý tiež zaspieval niekoľko piesní. Nacvičila ich Tatiana Jašková. Komornému zboru Agapé sa pripojila aj MSS SKC P. J. Šafárika v Novom Sade a spolu si zaspievali pieseň Čas radosti.

Príležitostnú báseň prečítala a koncert moderovala Anna Asodiová.Na záver, všetci účastníci koncertu zaspievali spolu piesne Tichá noc a Daj Boh šťastia.

Koncert sa vydaril a všetci si zo sebou odniesli kus predvianočnej atmosféry, ktorá ich zohriala v chladnej decembrovej noci.

Text: Anna Asodiová
Foto: Alena Kulíková

Scroll Up