Predvianočný koncert v Hložanoch

V nedeľu, 18.decembra 2022, v Slovenskom evanjelickom kostole v Hložanoch bol zorganizovaný Predvianočný koncert s pásmom slova. 

Na úvod, všetkých prítomných v chráme Božom privítal senior báčsky a farár hložiansky, Mgr. Jaroslav Kopčok s manžekou Mgr. Jankou Kopčokovou, a poprial prítomným krásny umelecký zážitok. Komorný zbor Agapé, ktorý roky pôsobí pri novosadskom cirkevnevnom zbore a pod vedením Tatiany Jaškovej, predviedol niekoľko skladieb za hudobného sprievodu Djordja Petriška, ktoré boli popretkávané príležitostnými vianočnými básňami v prednese niekoľkých členiek zboru. Ako sólistka sa predstavila Ana Zorňanová Kulíková. Prítomným v kostole sa tiež  prihovoril i novosadský pán farár Mgr. Branislav Kulík a slovom Božím vyjadril svoje potešenie z toho, že sa o veľkú radosť v dobe adventnej  môže rozdeliť s domácimi bratmi a sestrami z najradostnejších kresťanských sviatkov – Vianoc. Na konci programu sa za pozvanie na návštevu poďakoval aj dozorca novosadského zboru Ján Brtka a odovzdal darčeky hložianskému farárovi a jeho manželke. Samozrejme, že ani hložanci  si nedovolili, aby hostia odyšli domov s prázdnimi rukami, a všetky členky komorného zboru Agapési domov odniesli kvety –Vianočné hviezdy.

Po úspešnom vystúpení, v miestnostiach hložianskej fary, bolo pre všetkých prichystané bohaté pohostenie, kde sa všetci spoločne ešte chvíľu pobavili.

Text: VMC
Foto: Janko Cerovský

Scroll Up