ÚSŽZ viacnásobne podporil našu činnosť aj v roku 2022

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí je už dlhý rad rokov podporovateľom našej činnosti, keď ide o schválené dotácie. Rok, ktorý sa chýli ku koncu poznačili najmä aktivity našich divadelníkov, tanečníkov a speváčok, ktoré boli podporené prostriedkami z tejto inštitúcie.Divadelná sekcia SKC P. J. Šafárika vďaka dotácii, mohla mať neprerušenú činnosť aj v roku 2022. Podarilo sa im režírovať a nacvičiť nové divadelné predstavenie  – Úvahy o mužoch. Predlohu Úvahy o mužoch napísal režisér ochotník Rastislav Zorňan podľa textu srbského spisovateľa Dušana Radovića „Ženski razgovori“ Činnosť dievčenskej/ženskej speváckej skupiny SKC P. J. Šafárika, ktorá vystupuje aj ako Komorný zbor Agapé, v tomto roku bola veľmi čulá. Speváčky počas roka absolovali veľký počet vystúpení, či doma či v zahraničí, a tiež sa ovenčili 2.cenou v súťaži speváckych skupín na tohtoročnom Folklórnom festivále Tancuj, tancuj… v Hložanoch. Je to obrovský úspech pre nás a pre naše speváčky. Dobrou správou je, že sa od októbra znovu formovala aj mužská spevácka skupina, ktorá má za sebou vystúpenie doma, v Šafáriku, v Partizánskej Ľupči ale aj v novosadskom kostole v rámci Predvianočného koncertu 11.12.2022.Miešaný komorný zbor často vystupoval počas roka či pri cirkevnom zbore, doma v Šafáriku, na Slovensku ale aj npr.na festivale Stretnutia zborov v Báčskom Petrovci.

Tento rok folkloristi mali tiež náročné obdobie no výsledky predsa nevystali. Detský folklórny súbor Šafáriček sa zúčastňoval na podujatiach, ktoré boli v organizácii Šafárika, ale účinkoval aj na detskom folklórnom festivale Zlatá brána v Kysáči, kde sa ovenčil špeciálnou cenou ako i v Báčskom Petrovci počas Slovenských národných slávností. Mládežnícky a seniorský folklórny súbor vystupovali prevažne na domácich podujatiach ale i v zahraničí. Veľkým úspechom je to, že mládežníci sa ovenčili 3.cenou na FFTT v Hložnoch s novou choreografiou Jána Slávika V Naďovom hostinci. Seniori, i keď menej, vystupovali tohto roku, predsa sa stretávali v Šafáriku na skúškách.Ľudový orchester SKC P.J.Šafárika se tiež môže pochváliť s dosiahnutými tohtoročnými úspechmi. Na FFTT v Hložanoch sa ovenčili 1.cenou v rámci súťaže orchestrov. Sprevádzali spevákov a tanečníkov takmer na každom ich vystúpení, čiže aj oni mali náročný rok a veľa pracovali.Šafárikovci mohli odcestovať na rôzne podujatia, práve kvoli finančnej podpore Úradu pre dopravu.Aby sa tanečníčkám lepšie tancovalo a speváčkam lepšie spievalo, toho roku sme za pomoci dotácie z Úradu zabezpečili aj novú obuv, presnejšie nové topánky pre folklór, čím sa prispelo aj k vizuálnej časti spolkárkov počas vystúpení.Všetky tieto aktivity boli dokumentované a zverejnené na novej, modernizvanej webovej stránke, ktorej vytvorenie tiež podporil Úrad pre slovákov žijúcich v zahraničí. Pomáha nám to dôkladne a sústavne informovať o svojej činnosti aj širšiu verejnosť.Ďakujeme ÚSŽZ za poskytnuté dotácie, ktoré si našli svoje účely v našich bežných aktivitách.

Text: VMC

Scroll Up