Šafárikova webová stránka v novom rúchu

Šafárikovci majú novú webovú stránku, v novom rúchu a to vďaka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí ako i Pokrajinskému sekretariátu  pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny- národnostné spoločenstvá, ktorí finančne podporili projekt o vypracovaní novej webovej stránky.

V dnešnej dobe, keďje webová stránka osobným preukazom subjektu, a v konečnom dôsledku predstavuje aj chronológiu aktivít našich sekcií, sme hrdí na to, že nová webová stránka má moderný dizajn. Zároveň, slúži i pre archivovanie všetkých vystúpení a poskytovanie informácií o Centre najširšej verejnosti, kedže si webovú  stránku Centra môževyhľadať  takmer každý.

Staré správy je možné vyhľadať  si v Archíve.

Scroll Up