Služby Božie vo sviatok Svätej Trojice

V nedeľu, 4.júna 2023 sa v evanjelickom chráme Božom v Novom Sade konali služby Božie vo sviatok Svätej Trojice. Kázeň mal na starosti hosťujúci farár z Partizánskej Ľupče Ján Molčan.

Vrámci služieb, vystúpili cirkevné spevokoly a Pavol Valent zo Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v Brezovej nad Bradlom. Konalo sa aj odhaľovanie bronzovej busty Igora Branislava Štefánika a zasadenie ruže Štefánika v cirkevnej záhradke.

Scroll Up