Návšteva cirkevníkov z Partizánskej Ľupče v Novom Sade

V dňoch 2. až 4. júna 2023, novosadský cirkevný zbor mal vzácnu návštevu svojich spolubratov a spolusestrier zo Slovenska, z cirkevného zboru v Partizánskej Ľupči.

Bola  to spätná návšteva, keďže cirkevníci z Nového Sadu, členovia MOMS Nový Sad a členovia SKC P.J.Šafárika pobudli na Slovensku koncom novembra minulého roka.

Domáci cirkevníci im v čele z velebným pánom Branislavom Kulíkom, farárom novosadským, naplánovali bohatý program, kde okrem iného hosťom, v sobotu 3.júna večer, členovia Šafárika ponúkli kratší kultúrno-umelecký program, v ktorom sa zúčastnili: ženská a mužská spevácka skupina, spevácky zbor a zatancovali aj veteráni. Po programe nasledovala spoločná večera a zábava pri hudbe, ktorá trvala do ranných hodín.

Scroll Up