Výročný koncert

Tento koncert sa usporadúva každý rok. Tohto roku bol 25.novembra 2023. A je to jedinečná príležitosť keď sa všetci členovia ocitnú naraz  vo svojom Šafáriku a je to príležitosť aby mohli ukázať obecentstvu aspoň kúsok svojej celoročnej práce. A verte, pracovalo sa poctivo a veľa.  Počas celého roka podujatia a programi  diktovali prudké tempo. Veľa sa tancovalo a spievalo. Ale aj divadlo sa hralo.

Na tohtoročnom výročnom, už tradičnom koncerte sa predstavili mládežnícka folklórna skupina, seniori, ženská a mužská spevácka skupina, miešaný zbor a sólisti Margarita Benková a Veljko Vidić. Nepredstavili sa deti, lebo tie už o týždeň majú mať svoj detský program a ani divadelníci nezahrali úrivok z predstavenia – lebo herečky sú zároveň aj tančnice aj speváčky a proste by sa to nedalo.

Ale preto moderátor Rastislav Zorňan o všetkých tohtoročných akciách, zážitkoch a úspechoch vo svojom moderovaní informoval.

Na záver sa v mene všetkých šafárikovcov poďakoval všetkým umeleckým vedúcim – Filipovi Ďuríkovi (um.vedúci mládežníckej skupine), Tatiane Krivákovej Amidžićovej (um.vedúca seniorskej tanečnej skupine), Andreji Veličkovićovej a Vierke Marčokovej Cerovskej (um.vedúce detskej folklórnej skupine), Anne Crveniovej (um.vedúca miešaného zboru), Tatiane Jaškovej (um.vedúcej speváckych skupín a orchestra), Ane Boldockej pre starostlivosť a prípravu krojov počas celého roka, celému hereckému tímu, ako i  dlhoročnému korepetítorovi Jaroslavovi Lačokovi, ktorý sprevádzal všetky sekcie na harmonike. Samozrejme, poďakoval sa i predsedníčke Vierke Marčokovej Cerovskej, ktorá všetkých drží pokope, koordinuje a stará sa o to, aby všetky sekcie pracovali  nehatene.

Predpokladom duchovnej a kultúrnej práce sú predsa len materiálne prostrriedky. Preto si vážime takú podporu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý je našim najvačším darcom, tiež štedrú ruku a pochopenie pre naše potreby má aj  novosadský cirkevný zbor na čele s velebným pánom farárom Branislavom Kulíkom a chceme sa podakovať i Pokrajinskému sekretariátu pre  vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné spoločenstvá. Ďakujeme aj našim slovenským médiám za to, že pravidelne sledujú naše ktivity a informujú verejnosť o nás. Vďaka patrí i obecenstvu, že nás podporili svojou  prítomnosťou a vrúcnymi potleskami.

Na záver programu všetci učinkújuci zaspievali spoločne pieseň A tam hore v Novom Sade.

Po programe nasledovala zábava, na ktorej hrala kapela Trio mio.

Scroll Up