Výroba pastierských bíčov

Šafárikovci vždy spejú k niečomu novému a zaujímavému. Ich neúnavná snaha sa zdokonaľovať, učiť sa, spoznávať sa s novými ľuďmi a to nie len v oblasti ľudového tanca či spevu, ale aj v iných oblastiach. Tak vznikla aj idea a žiadosť sa naučiť niečo viac o pastierských bíčoch, prípadne sa naučiť si ích aj sami vyhotoviť.

Túto ideu ako zaujímavú pozdravil aj Pokrajinský sekretariát vzdelávania, predpisov, správy a národnostých menšín – národnostných spoločenstiev, a s finačnou podporov osmelil šafárikovcov na túto jednodennú dielňu.

Dielňa sa konala 3.júna 2023 v priestoroch centra a školiteľom bol známi výrobca bíčov Ján Kúkol zo Slovenska, presnejšie z Partizanskej Ľupči, s ktorým sa vlaní šafárikovci zoznámili keď boli na cirkevnej návšteve v Ľupčianskom cirkevnom zbore. A tu sa zrodila idea, ktorá sa začala rozvíjať, až kym sa nestala skutočnosťou.

Dielne sa zúčastnili piati šafárikovci, ktorím, v úvodnej časti dielne, pán Kúkol priblížil a vysvetlil a priblížil históriu býčov, kde sa používali, s čoho sa výrábali, aké materiály sú potrebné, aké nárádie pri výrobe sa používa… proste poskytol základné údaje. Potom nasledovala praktická časť, na ktorej si každý frekventat sám začal pliesť svoj vlastný bíč. Trvalo to, poriadne boleli prsty, ale každému s ních sa podarilo za pomoci školiteľa vyhotoviť svoj vlastný bíč, ktorý si nakoniec zo sebou odniesli domov.

Bola to nová a zaujímavá skusenosť pre všetkých- školiteľ si vychutnával možnosť byť školiteľom a podúčať mladých mužov k starému remeslu, pokym účastnici boli výbornými žiakmi.

Scroll Up