Repertoar

Repertoar devojačke pevačke grupe

No. Naziv spleta pesama Karakter Godina
1. Na Telgarte hrajúPovedaua moja miuáPrepelička, prepeličkaPočkaj mňa šuhajko Splet pesama sa gornjeg Hrona (SK) 2005
2. Keby ste vedeliVeď som sa vidalaKomuže je lepšie Splet pesama sa Podpoljania (SK) 2006
3. Sedí ftáča na borovom prútku, Ťaško je to cez dva vŕške chodievať , Čí to domček Splet slovačkih pesama iz Vojvodine 2007
4. Pri varaďínskej kasárňi, Mám frajera pekního,  Na hore na doľe Splet slovačkih pesama iz Vojvodine 2008
5. Konopa, konopaMočí ďiouča konopeSeďí straka na kopeMočila som konope Splet slovačkih pesama iz Vojvodine 2009

Izbor pesama:  Katarina Mosnak                                               Aranžman: Janko Zorjan

Scroll Up