Spisak aktivnih članova

Ana Brtka
(Anjička)
Ana Drienjovski
(Drenka)
Ana Zornjan
Andrea Lomen
Aneta Lomen
Katarina Mosnak
Kristina Sabadoš
(Kristi)
Marija Lačok
(Mara)
Marina Kovač
Miluška Đurovka
Olivera Gabrinji
(Olja)
Vesna Mitić
Vierka Marčok Cerovski
     


Scroll Up