Repertoar

Mešoviti hor

 

Narodne pesme

 1. Božská iskra, text P. J. Šafárik, aranžman Martin Kmeć
 2. Aká si mi krásna, Eugen Suchonj
 3. Slovenská pieseň, A. Mazan
 4. Pesme iz vinske rukoveti: Jan Nosal: Nepi Jano, nepi vodu, Mám ženu zlá mi je, Pilo by sa, pilo
 5. Pesme iz dunavske rukoveti : Tichá voda do Dunajka padala, Široká dunajská voda, Tama, Bože tama, Ta Binguľa, pri Prešporku na Dunaji
 6. Láska, Bože, láska, aranžman Martin Kmeć
 7. Horenka, horenka, hora, aranžman Martin Kmeć
 8. Hej bystrý a smelý, aranžman Martin Kmeć
 9. Vínko, vínko, vínko červené, aranžman Martin Kmeć
 10. A tam hore v Novom Sade, aranžman Martin Kmeć
 11. Kde si bola Anulienka, aranžman Martin Kmeć
 12. Zahučali hory, aranžman Martin Kmeć
 13. Po nábreží koník beží, aranžman Martin Kmeć

Duhovne pesme

 1. Tichá noc
 2. Čas radosti
 3. Anjelov spev
 4. V temne vzplála
 5. Deň vzkriesenia
 6. Ako čerstvú vodu
 7. Pane, vieru daj
 8. Ak chceš ako kresťan
 9. Šla svetom láska
 10. Nežne a láskavo
 11. Daj Boh šťastia tejto zemi
 12. Čo sa toľko staráme
 13. Už Spasiteľ sa narodil
 14. Dieťa sa nám narodilo
 15. V nadhviezdnej výšine
 16. V hrobe zo skaly vstal
 17. Prišli sme o Ježiši
 18. Istota vzácna
 19. Ježiš tvoje slovo
 20. Nezabudni
 21. Nuž všetci slávme
 22. Kristus Pán vstal z mŕtvych
 23. Ja viem, že žije
 24. Na nebesiach nad Betlehemom
 25. Hoj, vlasť moja
 26. Národ a vlasť
 27. Kto za pravdu horí
 28. K tebe o Bože môj
Scroll Up