O nama

Orkestar

Neodvojivi deo svakog folklornog ansambla je orkestar. SKC P. J. Šafarik, nažalost, stalni orkestar nikada nije imao i slično ostalim našim kulturno-umetničkim društvima, protiv ovog problema se još uvek bori. U orkestu se izređalo mnogo muzičara, bili su tu i samouki, i muzički obrazovani ljudi, koji su svirali u drugim narodnim orkestrima, Novosađani i ljudi iz drugih sredina. Ipak, treba reći da u orkestru Šafarika postoji nekoliko stalnih članova. A to već nešto znači. Postoje i takvi, koje centar s vremena na vreme „pozajmi“. Uprkos tome da se sastav menjao i menja se, u poslednje vreme u Šafariku su se okupili muzičari koji su formirali sekciju, koja će nadamo se, duže delati u okviru SKC-a P. J. Šafarik.

Sastav orkestra na ranijim nastupima su činili: violina, harmonika, viola, klarinet i kontrabas, ili su to bile dve harmonike, dve prve i druga violina, klarinet, tamburica, viola i kontrabas; violina, dve harmonike, viola i kontrabas. Poslednjih nekoliko godina se prednost daje sledećem sastavu orkestra: dve prve i dve druge violine, viola, tamburica, violončelo, cimbal odn. harmonika i kontrabas. Kao što se može primetiti, KUD je u zavisnosti od mogućnosti bio usmeren ka formiranju odn. okupljanju muzičara koji bi prerasli u gudački orkestar a u kojem bi harmoniku zamenio cimbal. Takođe, sastavni deo orkestra je i tamburica, čiji specifičan zvuk dolazi do izraza upravo u srpskim igrama iz Vojvodine, koje ansambl ima u svom repertoaru.

Marina Kovač

(preveo: Ivan Bagljaš)

Scroll Up