O nama

Devojačka pevačka grupa

Pevači narodnih pesama su nastupali na svakom gostovanju SKC-a P. J. Šafarik sa ciljem obogaćivanja programa pesmama, koje su vremenom polako počele da se zaboravljaju i koje se sve ređe mogu čuti. Uvršćivanje narodnog pevača u celovečernji koncert se uvek pokazalo da odlično tehničko rešenje u situacijama kada se kupovalo „vreme“ sa presvlačenje igrača i kratak predah. Ranije su više pevali stariji pevači ili pevačice, dok su mlađi samo nastupali, ali su vremenom mlađi počeli postepeno da se uključuju u programe i kao pevači.

Svake sezone u igračku sekciju su dolazile nove igračice i one koje su se pokazale kao kvalitetne pevačice automatski su se uključivale u devojačku pevačku grupu. Slično je bilo i sa momcima. Od igrača koji su dolazili u društvo formirala se pevačka grupa. Pošto je za koregrafiju „Horehronské dupáky“ (Dupaci sa gornjeg Hrona) bilo potrebno napraviti uvod koji bi se uvrstio u program Jan Zorjan i Jan Slavik su pripremili splet pesama za momke i devojke. Ovim pesmama su se 13. aprila 2006 godine Šafarikovci predstavili na zonskoj smotri u Novom Sadu i taj datum se smatra zvaničnim osnivanjem novih sekcija centra – momačke i devojačke pevačke grupe.

Devojačku pevačku grupu na harmonici redovno prati Janko Zorjan, da bi mu se ponekad na značajnijim koncertima priključio ceo orkestar. Umetnički rukovodilac momačke pevačke grupe je u početku bio upravo g. Zorjan a nešto kasnije, tačnije od 2007. godine ta funkcija je pripala Marini Kovač. Ona je danas zadužena za koordinaciju i izbor pesama za momačku pevačku grupu, koju na nastupima prati uglavnom ceo orkestar. Izbor pesama za devojačku pevačku grupu je u rukama Katarine Mosnak, koja je i aktivna pevačica iste.

Obe pevačke grupe su učestvovale na skoro svim koncertima koje je SKC organizovao, kao i na raznim događajima, od kojih su najznačniji Folklorni festival „Tancuj, tancuj…“ i zonske smotre. Jedan od poslednjih značajnijih projekata na kojem su se angažovale obe pevačke grupe je bilo snimanje CD-a Z našej klenotnice (Iz naše riznice) aprila 2009. godine. Snimanje se odigralo u prostorijama SKC-a P. J. Šafarik i birane su pesme sa kojima su pevačke grupe postigle rezultate vredne pažnje. CD sadrži oko pola sata audio materijala, iako su zbog malih nesmotrenosti izostale šaljive pesme momačke pevačke grupe Kúpil cigám somára (prim. prev. Kupio je cigan magarca). Rukovodioci pevačkiih grupa su vodili računa  o aranžmanima pesama a pevače je pratio orkestar SKC P. J. Šafarik. Premijera se održala februara tekuće godine u okviru proslava 90. godišnjice društva.

SKC i Slovačka evangelistička crkva u Novom Sadu poslednjih desetak godina odlično sarađuju, što potvrđuje i činjenica da devojačka pevačka grupa u svom repertoaru ima i duhovne pesme. Umetnički rukovodilac je i u ovom slučaju Janko Zorjan. U početku su interpretacije pesama bile dvoglasne, da bi kasnije prešle u troglasne, a capella ili uz pratnju harmonike. Kao crkveni devojački hor dali su sebi ime „Agape“, koji je uz podršku Slovačke evangelističke crkve februara 2010. godine snimio svoj CD prvenac pod nazivom „Čuj aká prekrásna pieseň“ (prim. prev. Čuj, kakva prekrasna pesma) pod dirigentskom palicom Janka Zorjana. Devojkama se u interpretaciji dve pesme pridružila i momačka pevačka grupa.

Marina Kovač

(preveo: Ivan Bagljaš)

Scroll Up