RECIKLIRAJMO!!!

BUDIMO ODGOVORNI PREMA SEBI I PRIRODI OKO NAS!!!

SKC „P.J.Šafarik“

organizuje

akciju sakupljanja EE otpada

u periodu OD 4 DO 11 APRILA

radnim danima od 17 – 20h

Jeste li znali da:

– Kompjuteri i televizorski monitori po svom sastavu (olovo, merkur, kadmijum itd) najviše zagađuju životnu sredinu?

-Usled lošeg upravljanja, kada prestanu da rade, u 90% slučaja završe u prirodi. Čak 40% od ukupnog olova na smetlištima potiče od potrošačke elektronike!

-Prah iz toner kaseta je posebno opasan i ako se njime ne rukuje pažljivo, može da izazove disajne probleme poput onih koje pekari imaju sa brašnom.

-Pravilnim postupanjem sa starim mobilnim telefonima moguće je količinu toksičnog materijala smanjiti na svega 1%.

ŠTA JE, U STVARI, ELEKTRIČNI I ELEKTRONSKI (EE) OTPAD?

Svi aparati i uređaji koji imaju kabel ili baterije (televizori, kompjuteri, štampači, mobilni telefoni, radio uređaji itd.), a koje više ne upotrebljavamo, nazivamo elektronskim otpadom!

Usled brzog tehnološkog razvoja EE otpad raste stopom od 5 %godišnje, to ga čini najbrže rastućim otpadom na planeti.

U Srbiji danas EE otpad raste 3 puta brže od komunalnog.

SAČUVAJMO ZDRAVLJE!

-EE otpad se svrstava u kategoriju OPASNOG otpada, jer sadrži značajnu količinu TEŠKIH METALA i drugih KANCEROGENIH elemenata.

-EE otpad sarži između 600 i 1000 raličitih hemijskih supstanci koje su štetne po zdravlje i ugrožavaju životnu sredinu, dakle elektronski otpad je veoma opasan!

RECIKLIRAJMO!!!

Pogrešno je smatrati istrošene EE komponente običnim i neupotrebljivim otpadom.

EE ima visok nivo reciklabilnosti, čak 70-80% moguće je uspešno reciklirati.

Za više informacija pozovite Vierku na br.mobilnog 069/18-01-981

Scroll Up