Akcija sakupljanja EE otpada u Šafariku

SKC „P.J.Šafarik“ je osnovan prvenstveno radi negovanja i očuvanja identiteta Slovaka kao nacionalne manjine. Međutim, vremenom, kako u svetu tako i kod nas, sve se više posvećuje pažnje oblasti zaštite životne sredine. Sve više projekata se usmerava upravo na podizanje ekološke svesti i edukacija građana, pogotovo dece i omladine.

Polazeći od ideje da se ukaže na činjenicu da je kvalitet života odraz kulture življenja (ars vivendi) i da je kultura ne samo umetnost, pozorište, knjige već i to kako se ophodimo na ulici, prema starijima, prema prirodnim resursima i vrednostima… stoga su članovi SKC „P.J.Šafarik“ prepoznajući ovu oblast kao neminovnu i neophodnu, organizovali akciju prikupljanja elektronskog i električnog otpada, koja je trajala u toku aprila 2014.godine. Sakupljen EE otpad predat je u reciklažni centar a sav prihod je ostavljen Šafariku.

Scroll Up