Život novosadskih Slovaka kroz igru i pesmu

Slovački kulturni centar „Pavel Jozef Šafarik“ iz Novog Sada, kao centar za razvijanje i unapređivanje kulture i tradicije novosadskih Slovaka, organizovao je i u 2016. godini kreativni program rada za svoje članove.

U Centru se okupljaju Slovaci – veterani, omladina i deca, koji su članovi folklorne, pevačke i pozorišne grupe. Tokom 2016. godine članovi Šafarika su realizovali nekoliko aktivnosti. Postavljena je nova koreografija za folklorni ansambl, nova pozorišna predstava, uvežbane su nove narodne pesme i horske kompozicije, sve to zahvaljujući Gradskoj upravi za kulturu grada Novog Sada.

Pretprojektne aktivnosti počele su u januaru. Projektni tim je, zajedno sa koreografom, režiserom i dirigentom, obezbedio sve neophodne stavke za navedene aktivnosti. Zahvaljujući ovim sredstvima Centar je uspešno realizovao plan rada, obavio nabavke, obezbedio kostime, rekvizite, izradio scenografiju, popravio nošnje…

Za Centar je ovaj projekat od značaja, pre svega, zato što je omogućio omladini da se prezentuje u javnosti, ali i da pokaže svoje sposobnosti široj publici. Centar je, zahvaljujući donacijama, imao dovoljno sredstava za rad, jer, nažalost, kao što je poznato, ni posle 95 godina postojanja, Centar nema mogućnosti da se samofinansira. Ovim projektom se, ujedno, doprinelo negovanju slovačke kulturne baštine.

Pored honorara za umetničke rukovodioce, projektom je obezbeđen i prevoz folklorne, pevačke i muzičke grupe na najveći folklorni festival vojvođanskih Slovaka „Tancuj, tancuj…“ u Gložanu, pozorišnu smotru „Divadelný vavrín“ u Bačkom Petrovcu, dramsku smotru za decu „3xĎ“ u Staroj Pazovi, folklorni festival za decu „Zlatá brána“ u Kisaču, festival horske muzike u Bačkom Petrovcu, itd., kao i za gostovanje svih grupa u inostranstvu, čime se prezentovao njihov celogodišnji rad.

Cilj ovog projekta bio je da se, putem postavljanja nove koreografije, uvežbavanja novih pesama i pozorišne predstave, naši članovi prezentuju široj javnosti, da se poboljša svest o slovačkoj kulturi i neguje tradicija, što je uspešno i ostvareno. Zahvaljujući sredstvima, realizacijom projekta je povećana motivacija i interesovanje pojedinaca da se uključe u proces očuvanja i unapređenja slovačke kulture. Nadamo se da ćemo i ubuduće uspešno sarađivati sa Gradskom upravom za kulturu grada Novog Sada.

Scroll Up